Over hypotheken, overwaarden, onderwijs en sociale rechtvaardigheid.


foto
Ik ben nogal een PvdA man, zij-affiniteit SP, met voor sommigen in mijn omgeving (waar zegt dat meer over?) extreme ideeën over zaken op vooral sociaal-economisch gebied, de inkomensverhoudingen, onderwijs  en de woonlasten.

De inkomensverdeling ¨
Hierbij vind ik dat de hoogte van het inkomen moet zijn gebaseerd op een mix inzet, zwaarte, voorstudie en -een beetje- vraag van de arbeidsmarkt. Met name de eerste twee leggen te weinig gewicht in de schaal. Voorbeeld:  een leraar aan het VMBO zal maximaal omstreeks 2900 euro verdienen en een leraar aan het VWO 4000 euro maximaal. Nu lijkt het me zo dat de zwaarte van eerstgenoemde functie wat hoger is. De VWO leraar heeft iets langer moeten studeren, maar de destijds toegeëigende kennis vergt slechts enig licht onderhoud. Er worden hoge eisen gesteld aan de competenties om discipline en orde te houden en kan me voorstellen dat dit voor de VMBO leraar een stuk zwaarder is. Een MBO opgeleide juf in een Kinderdagverblijf verdient 1900 euro (komt doodmoe thuis), terwijl een MBO administratieve kracht met 2300 euro naar huis gaat. De MP verdient 180.000 euro, en directeur van een ziekenhuis of een grote woningcorporatie tweemaal zoveel, vreemd. 

fotoVelen vonden in de jaren ’90 dat de inkomens in Nederland teveel waren genivelleerd. Nu hoor je daar wat minder over. Ik heb dat nooit gevonden omdat men uitging van verkeerde veronderstellingen. Er is immers een ondergrens en die wordt niet in de beschouwingen meegenomen. Die ondergrens is een bedrag dat nodig is om in leven te blijven, zeg maar 1200 euro bruto, zo tussen bijstand en minimum loon in. Iemand die 2800 euro bruto verdient zal zeggen dat hij veel moeilijker en zwaarder werk heeft dan iemand die 1800 euro verdient en dat het verschil maar 55 % is. Wanneer je de ondergrens eraf haalt zijn de verschillen opeens groter. 1600 versus 600 euro en dan verdient hij opeens 2,6 keer zoveel. In het algemeen vind ik de inkomensverdeling in Nederland niet heel erg fout. Er zijn de bekende uitwassen, nu weer de directeur van Numico die opeens 80 miljoen heeft door zijn aan de functie gekoppelde aandelenpakket. Met wat kleine bijstellingen, zoals hierboven aangegeven is het wel in orde.  

De hypotheekrenteaftrek
Een vreemd systeem. Nederland is daar uniek in net als Nederland uniek is in het laten lijden en risico lopen van zwangere vrouwen (met dat Calvinistische thuisbevallinggedoe zonder pijnstillers). De rechtse partijen houden sterk vast aan het systeem en dat terwijl men weet of zou moeten weten dat het onrechtvaardig is.  Voorbeeld: Iemand  met een inkomen van 2400 euro bruto pm heeft een huis van 175. 000 euro gekocht (kan nog in Helmond, Veendam, Leeuwaarden en Goes). Bruto maandlast is 675 euro en netto maandlast met aftrek van 30 %  is 500 euro. De buurman verdient 4900 euro bruto pm, verder hetzelfde en komt door de hogere belastingaftrek (mix 42 en 50 %) uit op een netto maandlast van 415 euro.  Vreemd, vindt u ook niet? Door die aftrek zijn veel huizen behoorlijk kunstmatig duur en wordt de afstand voor der hedendaagse Jan met de Pet om een huis te kopen erg groot.  

Over overwaarden

In het systeem van de hypotheekrenteaftrek door de kunstmatig hoge huizenprijzen grote overwaarden ontstaan. Juist die overwaarden bepalen in steeds grotere mate de welvaartsverdeling en dus de sociale rechtvaardigheid. Door de hypotheekrente aftrek hebben de middenklassers en wat daar boven zit in de laatste tientallen jaren een huis kunnen kopen, waar vele anderen in hun huurhuis moesten blijven zitten. Genoemde middenklassers plus  hebben de hypotheek bijna afbetaald dan wel  aflossingsvrij gehouden. Het gros ervan betaalt nu tussen de 0 en 300 netto per maand. De huurders zitten tussen de 350 en 700 euro in de maand. Ik heb het bij de huizenbezitters over de groep mensen van zeg maar 55 tot 80, die 20 tot 45 jaar geleden een huis hebben gekocht. Inmiddels zijn daar overwaarden van tussen de 100.000 en 400.000 euro opgebouwd (extremen laat ik achterwege).  De kinderen van hen zijn nu of straks door vererving in staat om ook hoog in te stappen. De kinderen van de huurders hebben die kans niet. Zij zullen moeten blijven huren en hun kinderen ook. Aangezien er onder de huurders meer kansarmen zitten dan onder de kopers, worden de maatschappelijke verschillen in stand gehouden en vergroot.  

Hoe dan wel?

Verander de hypotheekrenteaftrek in een tijdelijke generieke belastingkorting van zeg 25 % met een maximum van 300.000 euro. Bouw dat in 50 jaar af naar 0 in stappen van 5 % per 10 jaar. De prijzen van koopwoningen zullen langzaam zakken en daardoor ook voor de groep die onder de middenklasse zit betaalbaar worden. In ruil daarvoor kan de huursubsidie iets meer genominaliseerd worden zodat de nivellerende tendens iets vermindert. 

fotoHet Onderwijs
De spreekwoordelijke tolerantie jegens onze minderheden in de jaren ‘80 en ’90 heb ik altijd schijntolerantie genoemd. Degenen die deze tolerantie het meest predikten en koesterden waren te vinden bij de culturele en gedeeltelijk maatschappelijke elite, zeg maar de PvdA en GL stemmers. Juist zij misbruikten de door de Christelijken in stand gehouden vrijheid van onderwijs en keuze van onderwijs door hun kinderen naar allerlei Jenaplanachtige, Montessori- en Vrije scholen te sturen. Blanke resorts in de (rand)stedelijke omgeving. Ik ben daar altijd heel boos op geweest en nu nog. Ook dit houdt de maatschappelijke ongelijkheid in stand, vergroot deze zelfs en houdt mensen die juist door hun achterstand niet in staat zijn om een `bewuste keuze` te maken op grote afstand.   

Tenslotte

Verschillen in inkomen en dus in mogelijkheden mogen er zijn. Mensen moeten kunnen kiezen om van allerlei geboden kansen (met keuzen voor al dan niet mobiliteit, risico, verantwoordelijkheid, studie, hard willen werken) al dan niet gebruik te maken. Op het gebied van wonen en onderwijs zijn de startkansen, dus nog voor die keuzen kunnen worden gemaakt, niet gelijk.
De verstoringen bij onderwijs en huisvesting moeten opgeheven worden. 
 

Zorg voor algemene staatsscholen met pluspakket tussen 15 en 16.30 uur (kunst, godsdienst, sport) en schaf  de aftrek van hypotheekrente af!    
  

Over renescheffer

Twitteraar, blogger, Italie, Spanje, Vitesse, FC Wageningen, columnist, Vkblog. Zeister Magazine, Male model, PvdA, voetbal, reizen, ambtenaar, eten, politiek, Zeist.
Dit bericht werd geplaatst in rene-vkblog-2007-07. Bookmark de permalink .

15 reacties op Over hypotheken, overwaarden, onderwijs en sociale rechtvaardigheid.

 1. Rene scheffer zegt:

  Misschien een wat a-typisch verhaal en misschien ook wat zwaar. Maar reageer dan op zijn minst op de foto! `Sceptische echtgenote, Peroni bier en een echte salonsocialist, die mooi praat maar wel zijn eigen genoegens voorop stelt en verder niet lijdt onder al het beschreven onrecht`.

 2. Mo zegt:

  Ik heb het altijd al vreemd gevonden dat de nederlandse overheid woningbezit subsidieert. Mijn huurhuisje moet ik helemaal zelf betalen, maar als alleenverdiener kan ik geen eigen huis kopen, want die zijn voor mij alleen veel te duur. En bovendien: hoe groter het huis en hoe hoger de hypotheek, hoe meer subsidie cq belastingaftrek je krijgt.

 3. cor zegt:

  nee hoor niet zwaar…..als de zwaarte van het beroep maatgevend zou zijn,kon iem in de bouw o.id. meer verdienen dan een kleine ambtenaar; het verschil in onderwijsbeloning; had iets met graden(opleiding dus) te maken 1e, 2e en 3e graads(ik was tweede) een 1e graads die in dezelfde bovenklas les gaf als ik, kreeg veel meer, heb ik altijd idioot gevonden….Reactie is geredigeerd

 4. Maria-Dolores zegt:

  hihi, ik moest wel lachen… een deel van jouw filosofie wordt bij vertalers toegepast: bij een bepaald soort jobs die veel mensen ‘leuk’ vinden, worden volgens zwaarte betaald… ik heb vroeger ooit eens bij een beroemde ondertitelaar gewerkt en daar heb ik op een gegeven moment gezegd: het zou nog eerlijker zijn als ze gelijk zouden zeggen dat het vrijwilligerswerk is :-). daar liep het trouwens storm: er was niet eens voor iedere vertaler een stoel, maar ik werkte gelukkig thuis aan mijn eigen computer. (echt waar…)

 5. easywriter zegt:

  Ben het grotendeels eens met je verhaal, maar alle kinderen naar staatsscholen? God bewaar ons. Ik (huurder, inkomen op bijstandniveau) heb mijn kind indertijd naar een jenaplanschool laten gaan, inderdaad jammer genoeg een blanke enclave – maar dat is toch niet de fout van de school? Ook ouders van andere herkomst staat het toch vrij hun kind daarnaartoe te sturen? Kost niks extra.

 6. anoniem zegt:

  Omdat rente op vermogen bij het belastbare inkomen wordt geteld is het dus heel logisch dat betaalde rente kan worden afgetrokken.
  Helaas is Nederland ongeveer het enige land wat enige logica had (het is bijna over) op dit gebied.
  Dat deze aftrek leidt tot hogere huizenprijzen is gewoon waar.
  Daar is overigens niets kunstmatigs aan, huizenprijzen komen in een markt tot stand.
  Lonen overigens ook.
  Zodra lonen van bijvoorbeeld dokters of leraren te laag worden vastgesteld ontstaat er een tekort aan deze mensen.
  Het marktmechanisme is een heel mooi mechanisme, daarom hebben politici er zo’n hekel aan, ze kunnen het niet beïnvloeden.

 7. Zwollywood zegt:

  Je voorstel tot het inrichten van Staatsscholen moet worden afgewezen omdat het een communistisch idee is.
  Het gaat in je betoog niet om het afschrapen van creativiteit, maar om de bereikbaarheid van wooncomfort en onderwijs.
  Het bereiken van een hoger niveau van onderwijs zorgt voor een hoger niveau van welstand.
  Toegankelijkheid tot (passend)onderwijs voor iedereen en studiesucces dragen bij aan een hoger niveau van welzijn (leefgenot).
  Een hoger niveau van ontwikkeling zal denk ik leiden tot een afname van destructieve patronen zoals ziekte veroorzaakt door vocht (tige huizen), ziekte en overgewicht, afname van verkeersgeweld en huiselijk geweld.
  Ik ving recent op dat vocht de doodsoorzaak of kankeroorzaak nummer 1 aan het worden is.Reactie is geredigeerd

 8. hippocampi zegt:

  Breed vormend kleinschalig onderwijs voor heterogene groepen zou wel eens de sleutel kunnen zijn. Geen lappendeken van witte naar zwarte scholen, maar een lappendeken in de klas met extra zorg voor de zwakkeren en de getalenteerden
  Niet gering, maar doet u mij dan ook maar een deltaplan.
  Prikkelend stuk,
  gr. hippoReactie is geredigeerd

 9. Eline zegt:

  Tjonge René, dat zijn een hoop dingen om in één keer te bespreken.
  Eigenlijk is het vreemd als je bedenkt dat de hypotheekaftrek ooit bedacht is vanuit de gedachte dat iedereen in staat zou moeten zijn, een eigen huis te kopen. Uiteindelijk is het tegen ons gaan werken door de kunstmatige opstuwing van de prijzen.
  Persoonlijk heb ik het idee dat de verschillen de laatste jaren weer flink gegroeid zijn. Je noemt zelf al een aantal bizarre voorbeelden van die verschillen. Daarom was ik verrast met je conclusie dat het naar jouw idee allemaal nog wel meevalt.

 10. Mephisto zegt:

  hoezo nou extreem?
  Het enige extreme vind ik eigenlijk die 1200 euro. Ik bepleit een soort van basisinkomen voor iedereen (leefgeld) van rond de helft (600 tot 750 euro). De rest van je meningen deel ik grotendeels. Van die 1200 euro: dat is wat je nodig hebt om met 2 rond te komen. Ik ben dus van mening dat je dat kunt opsplitsen: iedereen vanaf 18 jaar 600€ netto, schoon in het handje. IEDEREEN. Leefloon. En meer willen dan dat hongerloon, betekent gaan werken. Simple as that.
  Dat van die Jenaplanscholendinges had ik zo niet door. Maar is inderdaad wel waar; de verhalen die ik hier in België hoor over het onderwijs zijn, dat de centrumscholen (scholen in hartje stad) "verkleuren", omdat de blanke ouders hun kinderen meer en meer in de omringende dorpen naar school sturen.
  Witte scholen met burgerlijk-katholiek (achterlijk?) onderwijs.Reactie is geredigeerd

 11. Rene Scheffer zegt:

  Mo..
  Eindelijk een medestander!
  Cor…
  Dat eerste, tweede en derde graads zegt wat over het niveau van de stof die de leraar als student heeft moeten oppikken en niets over de gevraagde -overige- competenties.
  MD..
  Ja de tragiek, misbruik maken van een groot aanbod van mensen die iets leuk vindt te doen.
  Easywriter..
  Niet zozeer de fout van de school of van jou…
  daarom moet het systeem ook anders, individuen en individuele organisaties kijken van nature naar het eigen belang.
  Anoniem…
  U is meer liberaal. Ik zie toch een verschil; de belasting van rente betreft reguliere belasting van een inkomstencomponent, nu trouwens een vast percentage. Aftrek van hypotkeekrente is een denivellerende vorm van subsidiering van een basisvoorziening voor een beperkte groep.
  Zwollywood…
  Ach ik overdrijf wat met de term staatsschool, maar in de meeste landen om ons heen is er gewoon sprake van een algemene school, waar alle kinderen naar toegaan en waar best enige ruimte is voor diversiteit; nu is Nederland op dit gebied een risee; een Engelse professor heeft dit onlangs onderzocht en kwam tot de conclusie dat de onderwijsdiversiteit bijzonder groot is en de gelaagdheid van debsurde volgt, met negatieve gevolgen voor de integratie; dus enige diversiteit OK, maar niets zoals het nu is.
  Hippocampi..
  Inderdaad, ik zie dat op de school waar mijn dochter over twee jaar naartoe gaat, een Katholieke met 25 % kinderen van allochtone afkomst (goede afspiegeling), middengroep, elitedeel en achterblijvers, maar wel op dezelfde school.
  Eline…
  De verschillen vallen mee in de grote midddengroep, tussen 1500 bruto en 5500 bruto, zeg maar de overheidsschalen, daarboven gaat het extremer worden.
  Mephisto…
  De oude bijstand was ongeveer een basisinkomen, nu is het wat strenger met de Wet Werk en Bijstand. Ow, in Belgie ook al? Maar hier in Nederland is het erger, hoef je niet naar het dorp, kan allemaal in de eigen stad.
  Allen…leuke foto vond ik zelf wel…u is allemaal erg serieus.Reactie is geredigeerd

 12. Mephisto zegt:

  och sh.t, je hebt gelijk.
  Doni Peroni met flink veel bankbiljetten!

 13. Helena zegt:

  Ik ben voor een woontoeslag (naar een idee van Hugo Priemus). Schaf die hypotheekrente af, ook de huurtoeslag en geef iedereen een woontoeslag. Die afhankelijk is natuurlijk van de hoogte van het inkomen.
  Hoe de inkomens anders verdeeld zouden kunnen worden weet ik niet..
  Enfin, leuke foto!

 14. Mephisto zegt:

  Loonverdeling: op basis van een 38-urige werkweek kan iedereen xx procent van zijn of haar uurloon afstaan (proportioneel of progressief?). Dit wordt dan gecompenseerd door een leefloon van 600 of 700 euro (ecu!).
  Degenen met een minimumloon gaan er niet op achteruit, enkel die mensen die leven van hun bonussen, betalen zich blauw aan uurloonbelasting. Voorlopig. Met als ingebouwde consensus dat men binnen, zeg, 5 jaar de bonussen gaat belasten om dezelfde reden.
  Voorbeeld: aandelenbonus is veelal vrij (of toch deels) van belasting. Is dat inkomen? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Nu, als iemand zo een bonus krijgt, moet hij of zij xx procent afstaan aan leefloonbelasting.
  En in no-time ben je enerzijds de excessieve verrijking kwijt (vertrokken naar USA en Zuid Amerika) en anderzijds heb je een sociale maatschappij waarin de economie rustig verder groeit..
  Tsja. Geen enkele megarijke boerenlul gaat dit accepteren, natuurlijk. Wat nu?

 15. kees zegt:

  ok die markt he???over huizenprijzen.
  In Goes ??Nee hoor geen markt.Ieder weekend rolt er een volkskrant dit druksel in de bus vol met koophuizen.
  Een economische wet zegt als er veel aanbod is dalen de prijzen.Mooi niet dus.Hier stijgen de prijzen in Goes nog harder dan de rest van nederland.
  Het is net als bij die hedgefunds.Allemaal collectief geloof in onzin.
  De onzichtbare hand van Adam Smith waar was die nou ook al weer voor?????????????????//

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s