De degeneratie van ons volk (en de gevolgen voor de PvdA)Dit sombere blog schreef ik in september 2009.  De PvdA stond op 14 zetels in de peilingen. Nu is er Job Cohen. De kans is groot dat hij premier wordt. 
Ben ik nu opeens minder somber over de staat van Nederland?  Antwoord: neen. 
   
Blote buiken, tatoeages, domme shows, gebral, vercommercialisering, grofheid en goedkoopte. Het is ook allemaal `Over the Top`. Zie bankwereld, TEG en Gordon. Dat is het beeld van Nederland de laatste jaren.  Dat de PvdA nog op maar 14 zetels zou kunnen rekenen, zoals ik vandaag las, is bij nadere beschouwing daarom niet eens heel raar. Het is wat geflatteerd en in werkelijkheid zal het in de buurt van de 20 of 25 terechtkomen, maar toch. Waarom verbaast het me eigenlijk niet?
 
Ik zie verschillende tendensen die deze peiling kunnen verklaren:
 
1. De wet van de remmende voorsprong, luiheid (de staat van Nederland).
2. Degeneratieve verschijnselen (de staat van de Nederlander).
3. Gevolgen van de maatschappelijke segregatie.
 
  
1. Remmende voorsprong/stilstand 
 
Nederland stond na de oorlog tientallen jaren bekend als voorbeeld van snelle wederopbouw, een sociale rechtstaat, goed onderwijs, een goede volkshuisvesting, tolerantie en internationaal bewustzijn. We hebben er ons in gewenteld en geen doorstart gemaakt.
 
We zitten nu nog met honderdduizenden jaren ‘50 vierkamer woningen, waar we 9 persoonsgezinnen huisvesten.
 
Er wordt pas nu, voor het eerst sinds honderd jaar nagedacht over verbetering van het spoorwegennet. Nederland heeft verder net zoveel P en R plaatsen als in de hele stad Hamburg (dit noemen we de `Veralbanisering`).
 
Het schoolsysteem is dramatisch verouderd en geënt op een hiervoor onbedoelde Wet van meer dan 100 jaar oud. Het Indiase kastensysteem is transparant en heilig ten opzichte van de creepy manier waarop de sociale klassen in ons land al via de school nog steeds worden gescheiden (openbaar, div. levensbeschouwingen, bijzonder neutraal zoals Jena en Montessori).
 
In de Paarse periode is de marktwerking gepromoot, alles werd markt. Hetgeen niet markt is geworden bleef van de overheid en dat werd steeds meer gezien als vangnet voor de onderklasse. Daardoor ziet de middenklasse het voordeel niet meer. Elke afwijking van de status quo of nieuwe investering leidt tot protest van de middenklasse die geen zin meer heeft om meer belasting te betalen. Een soort Jan Saliegeest van de 21 ste eeuw.
  
 
2. Degeneratie  
 
Het Nederlandse volk? Zie ze op de populaire vakantiebestemmingen, zoals de Turkse buffetpaleizen. Kijk naar wat we zien lopen op de koopzondagen. Tatoeages, niet opgevoede kinderen, grote monden, blote buiken, koopziekte. Waar we 20 jaar geleden nog schande spraken van die barbaarse Engelsen, zijn we nu even erg of erger.
 
 
Zie hoe het omroepbestel is veranderd. Waar vroeger iedereen braaf naar NL 1,2 of 3 keek, zitten we nu met veel te veel commerciële TV, naar verhouding het meeste in heel Europa. We zien plat vermaak, ontbreken van nuance, grofheid en geweld. Infantilisering van het volk leidt tot een stemgedrag dat evenzeer neigt naar infantilisme.
 

Toch zijn die huidige 18 tot 45 jarige proleten, gewoon nazaten van de 25 tot 50 jaar geleden nog brave hardwerkende burger die nog een krant las en naar de publieke zenders keek en die op de PvdA stemde. Hoe is het allemaal zover gekomen, vraag je je dan af.
 
De elite, de kurk waarop een land moet draaien, bestaat nauwelijks meer. We zien het in de praatprogramma’s. de politicus wordt belachelijk gemaakt door non-valueze tv sterretjes en iedereen lacht er nog om ook. Toppers in het bedrijfsleven, de bankwereld, de medische wetenschap stellen hun verstand doorgaans alleen nog in dienst van het beperkte doel waarvoor ze werken, getuigen niet van veel benul voor de publieke zaak en hebben vooral oog voor hun eigen portemonnaie.
 
Eerbare beroepen als thuishulp, buschauffeur en postbode zijn inmiddels door de in gang gezette liberalisering verworden tot junkbanen.
 
De jeugd zuipt en snuift, meer dan waar ook in Europa.
 
 

 

Subconclusie

Het bovenstaande leidt nog niet tot de automatische conclusie dat dit alles schadelijk is voor de PvdA. Wel laat het zien dat:
– het aantal welopgevoede redelijk denkende en doende mensen (doelgroep
  PvdA 1975-2005) minder lijkt te worden
– gevoel voor de publieke zaak (PvdA) afneemt
– publieke voorzieningen worden gezien als “iets voor de minderbedeelden”
 
De weldenkende en doende middenklasse is veel kleiner geworden. Daarnaast zijn de flanken links extreem en rechts extreem veel omvangrijker geworden.
 
 
3. Gevolgen van maatschappelijk/politieke segregatie
 
Wat betekent die segregatie voor de politiek?
 
Links en modern of progressief treft zich genoeglijk bij D66 en Groen links en zijn ervan verzekerd dat hun status quo blijft zoals die is. Geen veel hogere belasting, geen afschaffing hypotheekrenteaftrek en geen allochtonen op de school van hun kinderen. Het is zeker voor GL niet een consequentie van het verkiezingsprogramma, maar veeleer een gevolg van veel steun voor dit soort partijen.  Een echte aflaatcoalitie. Wij zijn modern en doen aan milieu en onze partij is tolerant, dus is het wel goed, met ons.” De uitstraling van die partijen is daarnaast wat “jonger”. Dit deel is nu ongeveer 15-20 % van het kiezerspotentieel
 
Aan de andere kant zijn er de ontevredenen en minderbedeelden en die gaan om verschillende redenen naar PVV en SP. Dat deel is ongeveer 25 %. Een deel van de “ onderklasse” zit hier, de rest stemt niet. Een beperkt deel van hen stemt nog op de PvdA of VVD.
 
Deze min of meer extreme flanken bedragen zo al bijna de helft.
De steeds kleinere middengroep moet verdeeld worden tussen VVD, CDA en PvdA Dat deel is ongeveer 50%
 
Klein rechts is eigenlijk tamelijk links (rentmeester van de aarde, zorg voor zwakken) gebleken na de succesvolle regeringsdeelname vanaf 2006 en heeft een vaste aanhang. Dat deel hangt in tussen de 5 en 10 %
 
Dat betekent voor de Pvda dat ze aangewezen is op een deel van de D66 en GL groep. Daarnaast kan ze haar deel nemen uit de middengroep. Al met al kan dat in de huidige verhoudingen nooit veel meer dan 15 tot 20 % opleveren, ofwel 22 tot 30 zetels. Dat lijkt nu het plafond.
 
 
Tenslotte/conclusie
 

 

De PvdA kenmerkt zich deze jaren door:
– nuance en verstandig bestuur
– pogingen om de maatschappelijke ongelijkheid iets op te heffen
– waarborgen van toegankelijkheid van voorzieningen voor velen
– de wil nadelige effecten van marktwerking verzachten
– het zoeken naar een evenwichtige balans tussen milieu, economische groei en mobiliteit.
 
Dat dit niet altijd voor het voetlicht kom, OK, dat zal zo zijn.
 
Het leedvermaak van velen over de slechte peilingen voor de PvdA?
 
Over wie zegt dat eigenlijk wat, vraag ik me dan af.

Naschrift
Natuurlijk is er veel meer van te zeggen en zijn er nog meer verklaringen. Gelet op het kader van dit blog, moest ik me toch enigszins beperken.

Over renescheffer

Twitteraar, blogger, Italie, Spanje, Vitesse, FC Wageningen, columnist, Vkblog. Zeister Magazine, Male model, PvdA, voetbal, reizen, ambtenaar, eten, politiek, Zeist.
Dit bericht werd geplaatst in rene-vkblog-2009-09 en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

40 reacties op De degeneratie van ons volk (en de gevolgen voor de PvdA)

 1. jp zegt:

  "Toch zijn die huidige 18 tot 45 jarige proleten, gewoon nazaten van de 20 tot 50 jaar geleden brave hardwerkende burger "
  Enigszins scherp geformuleerd om de discussie op gang te brengen als advocaat van de duivel, zeg maar, mag ik hopen.
  pffffffff
  Zie dat je boven de 50 bent, dus noch een proleet, noch een brave hardwerkende burger. goed gedaan.

 2. A C T U A L I T Y zegt:

  Lees de Réacties van vandaag bij de Fabeltjes-krant van Wakker Nederland….
  Verder isNééderlamd zo langzamerhand te genânt voor woorden…
  Te vies , te onbeschaafd, te veel buiken, teveel verschrikkelijke Tatoeages..
  Die Dikbuik van een Tatoeage-koning…. te erg…de hele binnenstad is vergeven van de Paddo-maffia
  Oh, oh, wat ben ik réchts,,,,en zo kan ik U onderschrijvend nog wel een uur doorgaan…….
  Mooi Verhaal… en de Oplosing?? Emigreren?? Wilders stemmen…Juist de groep waar we het over hebben stemt daar op….Gelukkig heb ik mijzelf niet af ge schreven.. U ook niet .
  Groet à Vous Joshua

 3. fred van der burgerkunstenaar zegt:

  Goed stukkie René
  een aanbeffelemoniemanie van mij

 4. Rene Scheffer zegt:

  JP
  Zo had ik het niet uitgerekend…..maar uh, klopt wel. Ken je me?
  Actuality…
  Ik denk dat ik uw fraaie tekst kan beschouwen als ondersteuning
  Fred…
  Zeer vereerd met uw aanbeffer.

 5. Klaverblad b.d. zegt:

  @ René, hoewel ik nog zelden op het VKBlog mijn mening geef over partijpolitiek wil ik je schrijven het een leuke analyse te vinden. Je hebt er ludiek vorm aan gegeven. Prettig leesbaar, van welke signatuur je ook bent. Zelfs aarts-reactionairen en Maasbachfans kunnen hun instemming betuigen.
  Enige kanttekeningen (beperkt ivm het kader van de reactieruimte).
  * De verloedering is toegeslagen door de welvaart, waarin het lange tijd leek of niemand nog een ander, de buurt, wijk of de staat nodig had; in het parlement zijn de omgangsvormen ook verloederd.
  * Door immigratie van grote groepen laag-opgeleiden en ongecultiveerden is het algemene niveau sterk gedaald.
  * Het onderwijsbestel is schrikbarend gekelderd door verkeerde keuzes en gebrek aan langetermijn doelstellingen; de nieuw-opgeleiden komen het MBO-niveau nauwelijks te boven; de jeugd is niet meer school-geinteresseerd; grote idealen als drijfveer (zie 60-er/70-er jaren) ontbreken.
  * Het politieke stelsel drijft nog op partijen die amper 2% van het electoraat als (bestuurlijk) kader heeft; wie wil er nog de politiek in?
  * De schadelijke invloed van pulp-televisie en internet-versuffing, m.n. bij de jeugd; andere generaties moeten als verloren worden beschouwd
  * de mentaliteit van materialistisch-egoisme (halen-hebben-houen), dat de VVD van Wiegel al propagandeerde om tot volkspartij te kunnen uitgroeien is gemeengoed geworden;
  remedie: staatgreep

 6. sprakeloos zegt:

  Mijn eerste reactie komt overeen met die van jp
  "Toch zijn die huidige 18 tot 45 jarige proleten, gewoon nazaten van de 20 tot 50 jaar geleden brave hardwerkende burger "
  Als je naar populaire sociologische indelingen kijkt dan eindigt de babyboom zo rond 1960, lekker vrij en blij en de seventies en de schaapjes op tijd op het droge als de crisis in de jaren tachtig voelbaar wordt. Daarna komt de lost-generation, patatgeneration etc.
  Die eerste reactie zegt natuurlijk heel veel over mij, want als ik in een negatieve bui ben dan stoor ik me aan alles wat babyboomer is en zie ik ook de oorzaak van alle ellende uit deze generatie komen. (er zijn net zoveel argumenten om dit te bestrijden als argumenten om dit te bevestigen) Zelfs mijn aanwezigheid op het VK blog heeft te maken met mijn eerste stukje alhier.http://www.vkblog.nl/bericht/150654/In_reactie_op_%5C%27geboren_in_1953%5C%27
  In het kader van je stukje misschien een zijspoor, maar toch ik ben mijn ei weer effe kwijt.
  Ik zie hedonisme als de grootste veroorzaker van veel maatschappelijke, sociale en culturele misstanden. En proletengedrag zie ik in alle lagen, want vergelijk de 65-plusser van eind jaren zestig nu eens met een huidige 65 plussers! Niet toevallig weer babyboomers, die weer voor hun rechten opkomen en eigenlijk als generatie altijd al ……(ik zal niet opnieuw beginnen.)
  Voor de rest kan ik me in grote lijnen wel vinden in de aanzet tot h()eerlijke borrel- en mopperpraat, ik zou het op mijn manier op soortgelijke wijze kunnen benoemen.
  Dus van harte aanbevolen.

 7. Rene Scheffer zegt:

  Kb…
  Dank voor de uitgebreide reactie en na tweemaal lezen kan ik deze reactie cq. de verklaringen wel als aanhangsel bij het blog inlassen. En ik moet de inhoud en stijl van dit soort blogs door mijn werk en politieke omgeving altijd wel een beetje ludiek en ingetogen houden, hoewel het voor mijn doen nog redelijk tegen het randje is.

 8. Rene Scheffer zegt:

  Sprakeloos….
  Zo diep heb ik die passage niet voorbereid en berekend.
  Maar dank voor aanbeveling en die babyboomers (heb net je blog gelezen), ben daar weliets milder in. Zelf ben ik van een onbenoemde tussengeneratie geloof ik.

 9. thera zegt:

  Sluit mij deels aan bij de reactie van Klaverblad, maar moet tevens melden, dat de ferme taal en beloften van Wouter Bos, voordat hij plaatsnam in de regering, ook gebakken lucht zijn gebleken. Bijvoorbeeld ten opzichte van de ziektekosten.
  Ik beraam me nu op een blog over de elite. De Vrijmetselarij of Lions Clubs die met vriendjespolitiek onbekwame personen neer hebben gezet op hoge posten, bedrijven en instanties hebben leeg gemolken voor de vulling van de eigen al goed gevulde zak. Uiteraard chaos en vernieling achterlatend, resulterend in een crisis die weer hersteld moet worden over de ruggen van het gepeupel, dat zich laat verdoven en zoethouden met nietszeggende programma’s over Toppers en andere wilsonbekwame sterretjes aan het treurige Nederlandse firmament. Tv is opium voor het volk.
  En dan, terwijl wij hier van gekkigheid niet meer weten, hoe wij meer en meer kunnen verkrijgen, tot verminking van lijf en leden toe, leeft driekwart van de wereld in grote nood. Ik weet niet wat er anders zou kunnen zijn, maar wat mij betreft, geven we dat kapitalisme, meer geld voor de rijken over de ruggen van de armen (micro en macro), een flinke trap naar het hiernamaals.

 10. Klaverblad b.d. zegt:

  @ Sprakeloos,
  ik erger me aan de mentaliteit van veel babyboomers (65+), die geprofiteerd hebben van de opbouwgeneratie en gezorgd hebben voor wat nu de samenleving is geworden. En ze (met hun overgewicht) zeuren en zeiken erg veel kan ik je melden uit mijn clubjes als ze terug zijn uit zuidelijke oorden.

 11. Rene Scheffer zegt:

  Thera….
  Eindelijk weer een soort van blog van jouw hand! Was al jaloers op de lezers van de Woensdrechtse nieuwsbode. Moet weer eens gaan meelezen met die WestBrabanders. Bos en die beloftes, is zo. Maar anderen willen helemaal niets en zeggen niets. Door de coalitie moet Bos dan weer gaan dealen. Sommige dingen kloppen ook niet, bananen, suiker en rijst zijn gewoon te goedkoop voor ons
  KB….
  Je zit net 4 maanden aan de goede kant.

 12. sprakeloos zegt:

  @rene:23.11 Je bent zo jong als je je voelt
  @ klaverblad, die b.d. vind ik geinig, je hebt ooit eens gezegd dat je niet zo veel humor had, maar dit is een vondst. Ook je adhesie-betuiging siert je, maar heel eerlijk gezegd, en het typeert mijn redelijk milde stemming op dit moment, zeikerds heb je overal en onder alle generaties.

 13. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  De pvda heeft dit jaar de grootste blunder gemaakt door eindeloze hoeveelheden geld te pompen in de banken.
  Dat was volkomen overbodig
  Daarnaast om een garantie te geven voor de ijsland tegoeden.
  Was volkomen buiten proporties.
  Met deze twee zaken stuurden ze geld van de laagst verdienenden naar de hoogst verdienenden
  Banken.
  Maar een klein deel hat ‘slechte leningen" uitstaan.
  Die hadden ondergebracht kunnen worden in en apart bedrijf.
  Dan had er het volgende kunnen gebeuren:
  –gefaseerd de totaal hopeloze op de markt brengen; maar niet via publieke veilingen, via gewone verkoop.
  De rest eigendom overdragen aan B.V en verhuren aan bewoner.
  Dan heeft nederland een gunstige afschrijvings politiek; na twee jaar waren dan plotseling de risico volle leningen weer dekkend geweest.
  En had de belasting betaler niks hoeven te betalen.
  Dat betalen was een gigantische blunder van de pvda; getuigend van afwezigheid van inzicht.
  De ijsland leningen.
  mensen met weinig geld nemen het risico niet om hun spaargeld in een vreemd land te zetten.
  Dat waren dus alleen rijken, en overheidsinstanties die met geld smijten.
  Dat daar een staatsgarantie voor kwam is te gek voor woorden.
  ———————-
  PVDA deed ook mee met de afbraak van sociale wetten.
  En nu zullen ze voor stemmen voor verhoging van de AOW.
  Die trouwens niks opbrengt; terwijl er met de AOW wel andere mogelijkheden zijn.
  Zal ze hier noemen want de pvda heeft het sociale benul er niet voor nog het politiek inzicht
  De AOW krijgt iedereen.
  Schaf dat af; geef alleen AOW aan mensen die minder dan 2000 euro aanvullend pensioen hebben.
  Zet een bezits grens ervoor.
  Geef alleen AOW voor mensen met een eigen vermogen van minder dan 200.000
  Kijk dan bezuinig EN echt(echte bedragen) EN sociaal acceptabel.
  Nu wordt op pvda stijl de groep aangevallen die alleen van AOW moet leven; is al een slecht inkomen.
  Motief van de pvda: deze groep verdedigt zich niet en is politiek niet vertegenwoordigd.
  Nog wat groot geld binnenhalen? Sociaal acceptabel dus tegen de PVDA in.
  –schaf de basisbeurs af.
  Studenten beurs zoals vroeger; gerelateerd aan inkomen ouders.
  Met een extra: terugbetaling relateren aan studieresultaat per jaar en studieduur.
  Zorg: opheffen.Volkomen mislukt.
  Terug naar ziekenfonds, maar de organisatie ziekenhuizen en lonen doktoren en specialisten aanpakken; zij moeten gewoon in loondienst van OF de verzekeraar OF het ziekenhuis.
  Maar bniet meer inkomen dan 150.000 is genoeg.
  het belangrijkste: premie weer als vroeger: een percentage van BRUTO loon.
  Dan natuurlijk: de hypotheek aftrek.
  Niet meer aftrek dan 25% van bruto loon.
  Aftrek mag niet voeren tot terugvallen in lagere loongroep.
  NOG MEER ECHTE BEZUINIGEN
  Kindertoeslag.
  –geen kindertoeslag voor kinderen die in verweggestein wonen
  –geen dubbeltellingen meer voor studerend en inwonend; daarvoor is er beurs.
  Geen kindertoeslag voor inkomens boven modaal.
  ====================
  het is toch te gek voor woorden, dat de parasiten van soestdijk AOW krijgen, basisbeurs krijgen, en kindertoeslag krijgen.
  ———————————–
  Soestdijk
  Alleen de regerende vorst:
  –Maximum EEN paleis op kosten van de staat
  –een inkomen van maximum 100.000 per jaar; is voldoende.Samen met de kosten van huihouding e.d.en transport zitten ze toch al dan op meer dan een half millioen zonder dat ze veel hoeven te doen.
  De rest van de familie: werken.
  Ze kunnen weinig, dat weet ik, maar-net zo als voor andere nederlanders-ga maar vakken vullen bij AH
  Vreemdelingen.
  De afwezigheid van een vreemdelingen wet nat 50 jaar bewijst ook de incompetentie van de pvda
  Het klakkeloos accepteren van "vluchtelingen" die 10 landen overslaan voor ze hier komen, omdat ze "veiligheid" zoeken (lees uitkering) kost een vermogen
  –vluchtelingen status: alleen voor asu=ylzoekers uit buurlanden.
  –vreemdelingen allen toelaten op basis van nut voor gastland
  –begrenzen met een quotum
  –geen islam
  –criminele vreemdelingen uitzetten met hele gezin (wedden dat dan de marokkaantjes van de straat gaan?)
  –verblijfsvergunning per jaar
  –langer dan 3 maand werkloos: repatrieren
  –wordt een oorspronkelijk land weer veilig: vluchtelingen retour.
  –buitenlanders GEEN voorrang tov nederlanders bij woningtoewijzing.
  Dan nog een paar psoten;
  –direct uit oorlogsgebieden terugtrekken.
  De bevolking aldaar is afgeschreven omdat ze moslim zijn en dus zichzelf hebben afgeschreven; zijn niet te redden.
  –direct uit de nato.Het warschaupact bestaat niet meer; de NATO is alleen maar een duur vazal leger van USA; opdoeken die zooi.
  –leger; kleine groep handhaven als ondersteuning van politie; grensbewaking; denk aan de marchaussee.
  En sociale dienstplicht voor vrouwen invoeren
  De mannen hebben decennia dienstplicht vervuld; nu de vrouwen.
  Dat kan ingezet worden bij verpleeg en bejaarden tehuizen en voor lichtere diensten in ziekenhuis.
  NB: het geboorteoverschot van 1946 komt eraan; ook moet het aantal bejaarden tehuizen verdubbeld worden.
  Nog een punt: om kosten te dekken in de zorg: zet de verpleegsters vrij van sociale lasten en loonbelasting.
  Ambtenaren krijgen al pensioen en zorg vergoeding.
  En stop die gereformeerden kutdiscussies, en begin met de bouw van kerncentrales.
  En vergeet die idoterie van "windmolen parken en alternatieve energie" dat kost meer dan dat het opbrengt.
  Nog een millieu punt: vergeet electrische auto’s en ga over tot waterstof auto’s.
  Daarvoor kunnen bestaande auto’s aangepast worden; schijnt wat staal te schelen…
  ======================================================================
  Kijk, als de PVDA DAT nou had gedaan, waren ze nog steeds de grootste partij geweest.
  Maar ontbreken van maatschappelijk inzicht, de massa negeren, wanbestuur voert tot verdwijnen.

 14. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Kijk als je terugkijkt aan de veranderingen waar de pvda heeft meegewerkt, van die zaken die niet meer functioneren kan je bij de volgende onderwerpen:
  –zorg
  –organisatie politie
  –AOW
  –WAO
  –andere sociale voorzieningen
  Het volgende zeggen: terug naar de situatie van VOOR die ingrijpende veranderingen is voor eenieder een verbetering

 15. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Nog een paar ideetjes die tot stevige bezuinigen BINNEN een sociaal kader voeren.
  Al meer dan 50 jaar is bekend dat subsidies voor kunst en cultuur voor een slordige 90% verkeerd terecht komen, omdat de producent ervan gesubsidieerd wordt.
  Met een systeem, waarbij subsidie gelden voor 100% daar terecht waar ze voor bedoeld zijn, is er plotseling veel meer effectief beschikbaar.
  We hebben nou toch al de moffen ID kaart.
  Zet daar een belasting ID op, in de vorm van een chip.
  Iemand gaat naar schouwburg; zijn kaart word gescanned.
  Hij betaal niet.
  Hij krijgt van de belasting een rekening gebaseerd op zijn inkomen.
  Boven modaal: volle rekening
  Onder modaal deelrekening afhankelijk van inkomen
  Perfecte bereiking van subsidiegelden!

 16. rene louman zegt:

  Als ik kon zou ik het 20 keer aanbevelen.
  Hoewel ik de focus op de PvdA niet helemaal juist vind, is de analyse hiervoor uit het hart gerepen. Niet nieuw maar waar. Het is armoei troef in Nederland, echt verschrikkelijk. En ik ben het ermee eens dat de elite zich mee heeft laten slepen door de kijkcijfers, bang om aanhang te verliezen als ze niet meededen in de gekte. Het is treurigstemmend. Dat doet mij niet terugverlangen naar andere tijden waarin de macht van het getal niet doorslaggevend was, want ik blijf democratisch in hart en nieren. Bovendien zou je bij afschaffing van de macht van het getal moreel hoogstaande bestuurders moeten hebben, en als ik zie hoe de upper ten zich rijk graait en heb ik daar nog minder vertrouwen in dan in de macht van het getal.
  Misschien komt er een kentering, daar blijf ik ondanks alles op wachten.

 17. paco painter zegt:

  Uitstekend neergezet! naar mijn mening begint het bij opvoeding en eindigt het er mee.
  Opvoeden doen wij niet meer dus dan ben je snel klaar. En waarom voeden wij niet meer op?
  -beide ouders werken,dus geen puf meer
  -teveel tv.Teveel internet. teveel van alles behalve opvoeden
  Verder bepalen de kijkcijfers naar waar wij naar kijken en wat ons daardoor beinvloed. Reclameboodschappen doen de rest.
  Wa de PvdA wil, is prima maar ook hun leiders zijn opgevoed in de jaren zestig dus weten ook zij niet beter en hebben geen ruggegraat genoeg om eens krachtig op te treden.
  Maar nogmaals; chapeau voor je analyse

 18. Peter Louter zegt:

  Tussen de zinnen door hoor ik Plato spreken over de degeneratieve teloorgang van zijn Athene en de verlies van invloed van zijn (adelijke) partij.
  Het socialisme is helaas tot op de draad versleten, dat vond Kok al, de SP heeft het opnieuw uitgevonden

 19. François zegt:

  Aanbevolen

 20. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Een van de eigenschappen van kwaliteit is:komt altijd in kleine aantallen
  Opvoeding bestaat niet meer????
  Ik ben opgevoed in st Louis; 40 jongens per jaar kwamen er af; de elite van nederland.
  Opvoeding streng maar redelijk; en dat draag je mee
  Zie: je kan wel het meisje uit het dorp halen; nooit het dorp uit het meisje
  Referentiekader en zo.
  Vandaar dat Rotterdam nu bestuurd wordt door een zandbaktoerist

 21. peterus zegt:

  Je hebt volkomen gelijk. De lage uitslagen van de peilingen voor de PvdA zijn onrustbarend. Het kan wel eens gedaan zijn met de politieke, sociale en economische stabiliteit van Nederland.
  De huidige grote regeringspartijen zijn medeverantwoordelijk voor de "vermarkting van de samenleving en de staat". Veel te weinig weerwerk gegeven aan de VVD(Bolk en Zalm).
  Het onderwijs is veel te veel een speelbal geweest voor de ideologen van de altijd durende gelijkheid. Het gevolg is bv. dat ambachten tot junk status zijn gedegradeerd.
  De Nederlandse elite met alweer voorop de twee grote regeringspartijen heeft geen visie op Nederland en de samenleving.
  De culturele elite praat het publiek naar de mond zoals een aantal musuemdirecteuren die van hun musea een geestdodende speeltuin willen maken alsof Nederland al niet vol staat met pretparken, pret tv zenders, pretfestivals enz.
  LevendePret.Na ons de Zondvloedgroeten

 22. laila zegt:

  Een goed stuk.
  Vorige week stonden ze in de stad.
  De mensen van de PvdA. Als je lid werd kreeg je de biografie van Den Uyl ( van Anet Bleich)
  Het zou wat zijn: weer eens een beweging met élan. Triest, vind ik die teloorgang, want een alternatief is er niet.

 23. cor3306 zegt:

  Aanbevolen een analyse waar ik mee grotendeels in kan vinden; een goed stuk warmee je veel oproept; uit de reacties blijkt dat wel( en die camera moet weer weg uit de 2e kamer en politici moet het verboden worden om meer dan 1 x per jaar op tv te verschijnen ;))(

 24. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Ja hoor.De pvda heeft het weer eens verpest; ze kunnen ook niks goed doen.
  Ik zal het ze maar eens voor spellen.
  Simpel.
  Schaf de basisbeurs als kadoo af; verbind er gewoon een bezits- of inkomens grens aan.
  DWZ dat mensen waarvan de ouders een laag inkomen hebben wel een behoorlijke beurs krijgen, waarvan een deel basisbeurs.
  Maar mensen waarvan ouders een hoog inkomen hebben die krijgn geen basis beurs.
  maar wat doet de klojo bos: hij schaft de hele basisbeurs af, zodat studeren nog minder toegankelijk wordt dan het al is vor mensen uit de lagere inkomensklasse.
  Natuurlijk praten ze in een adem over emancipatie ……
  Jaja.behalve voor de lagere inkomens.
  Ze blijven me verbazen met de hoogst ontwikkelde domheid.
  Alleen dat is superhoog ontwikkeld

 25. Ely de Waal zegt:

  =Het leedvermaak van velen over de slechte peilingen voor de PvdA?
  Over wie zegt dat eigenlijk wat, vraag ik me dan af. =
  Precies
  En zolang het de lachers blijft lukken iedere futuliteit over hoofddoekjes en aanverwante artikelen zo hoog op de politieke agenda te krijgen, blijft het nog wel even zo

 26. Annelies zegt:

  Mocht het je troosten; in vele landen in Europa halen de socialisten bakzeil en is er een sterke opkomst van rechts. Ik denk dat je het Nederlandse debacle dan ook moet plaatsen in een Europees kader; en dat de socialistische partijen zich meer moeten vernieuwen omdat we in de eenentwintigste eeuw zitten.
  De sociale problemen die er nu zijn zijn niet dezelfde van zestig jaar geleden…..
  Wat betreft de jeugd; het valt me steeds meer op dat er in de media alleen aandacht is voor de zuipende/snuivende jongeren. Degenen die het wel goed doen (en dat zijn er meer dan je denkt) zie je of hoor je nooit, dat zou ik ook een sociaal probleem kunnen noemen!

 27. Peter Louter zegt:

  In tweede instantie.
  Al sinds Plato is de geschiedenis gevuld met grote geesten die om zich heen degeneratie ontwaren. Je bent er al geen uitzondering op :).
  Als het waar zou zijn zou de cumulatieve degeneratie sinds Plato ons al lang terug hebben geworpen in de evolutie.
  Vermoedelijk maak je een aantal denkfouten.
  Mensen zijn niet veranderd, het zijn nog steeds dezelfde mensen die Plato zag. De samenleving is veranderd en daarom is er meer gedrag te zien dat jij gedegenereerd noemt. Sociale controle en gezag zijn geërodeerd en daar hebben we met onze instelling ‘vrijheid voor alles en het is de schuld van de opvoeding e.d.’ flink aan mee gedaan. De leden van de PvdA voorop!
  Je zou kunnen zeggen dat je oorzaak en gevolg omdraait. Niet de jeugd is gedegenereerd, maar de PvdA (EN NOG WAT PARTIJEN). Wat mij betreft zouden we dan ook moeten beginnen met het oproepen van de PvdA om tot een grondig zelfonderzoek te komen, in plaats van de oorzaak buiten haar zelf te zoeken.

 28. Antoine Robbesom zegt:

  Met heel veel interesse gelezen, Rene:). Nu ik ruim zes jaar uit Nederland en bijna vijf jaar uit de EU ben, heb ik Nederland en de EU van een overzeese afstand kunnen volgen. En de dagelijkse berichtgevingen stemmen mij niet vrolijker en sterken mijn beslissing niet terug te keren. Wat mij inderdaad ook opvalt en waar ik me ook stevig aan erger, is de ‘luiheid’ die is ontstaan na de totstandkoming van een werkzame sociale organisatie, met goede voorzieningen voor iedereen. Tenminste aan de buitenkant. Het lijkt alsof men ofwel moegestreden is ofwel het wel lekker vindt dat alles voor hem of haar gezorgd wordt. De creativiteit en de drang tot zelfontplooiing lijkt hiermee in de kiem gesmoord. Hier leef ik in een uitermate socialistisch ogend land, met een elite aan de macht die meer naar rechts lijkt te neigen. Het gaat allemaal wat traag wellicht, maar in de vijf jaar tijd heb ik kleine en grote sprongen in de vooruitgang gezien, op allerlei gebied. Al resteert nog een schijnbaar onoverkomelijke berg werk om echt tot een ontwikkeld land te mogen worden gerekend. Nog altijd is het onderwijs en de gezondheidszorg onder de maat, maar ook hierin zijn langzaamaan verbeteringen zichtbaar. Helaas begint ook hier (op kleine schaal) het gekissebis over de afwerking van bepaalde projecten. Discussies en uitgaven die beter aan andere budgetten zouden kunnen worden besteed. Als ik de berichtgevingen een beetje kan volgens zijn deze discussies in Nederland en in de EU over talloze details onderhand aan de orde van de dag. In mijn ogen verspilling van energie en van belastinggeld. Het lijkt mij niet onverstandig dat velen in Nederland en in de EU zich een bepaald niveau van inlevingsvermogen aanleren, en leren naar zichzelf in de spiegel te kijken. De wereld is niet alleen Nederland of de EU, maar beslaat de complete aardbol 🙂
  Zonnige groeten.

 29. Eric zegt:

  Wat mij betreft is het mis gegaan met de beweging van nieuw links in de PvdA in de jaren 70. Ideologie is boven het oude sociaal-democratische gezond verstand gegaan en schreeuwen is geintroduceerd in de samenleving. Iedereen die afgeeft op geenstijl of de onderbuikgevoelens van rechts, kijk eens naar het geschreeuw van linkse columnisten en politici sinds de jaren 70 die iedereen waar men het niet mee eens was uitmaakten voor nazi of vergelijlkbaar. Kijk ook naar Youp en Paul de Leeuw die het slechte voorbeeld hebben gegeven. what goes around comes around.

 30. beus zegt:

  Mooi opiniestuk waar ik me graag achter schaar.
  Ik kon het alleen niet opbrengen om het blogje binnen jouw blogje van P.H.M. van de Kletersteeg te lezen.
  Jammer dat dat zich steeds vaker voordoet.

 31. Rene Scheffer zegt:

  Heer van de Kletersteeg
  U schrijft een blog in mijn blog. U stopt uw stokpaardjes erin en daar kan ik niet eens boos opworden want in mijn lange blog kon ik ook wat oude stokpaardjes kwijt. Soms hebt u een punt, zoals betalen naar draagkracht bij sommige producten en een vorm van sociale dienstplicht en soms draaft u door. Maar dank voor de inzet en de genomen moeite
  Rene L
  U hebt een punt. Ik koppel de degeneratie uiteindelijk aan een slechte stembusuitslag voor de PvdA en in mijn hoofd leg ik ook een verband maar in haar uitwerking van de overgang is het wat gezocht en gekunsteld. Het zijn eigenlijk twee blogs die ik aan elkaar heb gelast
  Paco
  Dank voor complimenten, want het was inderdaad ook beoogd als een analyse zij het een wat discutabele voor deze en gene
  Peter L / 2 maal
  Ik herken wat stokpaardjes in uw betoog en ja u hebt gelijk dat ik het opneem voor de regenten.
  Ik wordt ook ouder en dan kijk je anders tegen de omgeving aan en idealiseer je vroeger. De PvdA maakt fouten maar op sociaal economisch terrein zijn alle andere partijen in mijn ogen minder en daar beoordeel ik de partij toch het meeste op en dan verdedig ik haar
  Francois, Peterus, Cor. Ely, Beus en Laila
  Dank voor complimenten en u maakt zich ook zorgen over verloedering en deelt de analyse op ledenaantal punten. Vanuit Belgie is het van afstand ook goed waar te nemen lijkt me.
  Annelies
  Ik zie het elders in Europa ook, de tijdelijke verrechtsing, zoals nu in Duitsland. Maar in Nederland lijkt het nu wel heel snel te gaan net als de verloedering. En socialistische partijen en vernieuwing? Blijft toch moeilijk want dat zou faciliteren van marktwerking en verloedering zijn. En er is veel brave onzichtbare jeugd ook.
  Antoine
  Mooie schets van de situatie in Brazilië. Het lijkt erop dat er in dat land veel dynamiek en vooruitgang zien en dat is ook te lezen in je blogs en te zien op je foto’s. Hier wordt dat niet altijd zo gevolgd en wordt gedacht dat Brazilie een soort derde wereldland is.
  Eric
  Je hebt een punt maar schiet iets door. Ik ben ook niet blij met enkele PvdA uitingen maar dan met name het politiek correcte in de jaren ‘ 80 en ‘ 90, wat heeft geleid tot een soort houdgreep door de kritische VK lezer in die tijd.
  Tenslotte
  Door de tweeslachtigheid van het stuk krijg ik ook tweeslachtige reacties. Dat is ook niet erg
  Ik vond het wel leuk om weer eens af te wisselen ten opzichte van eerdere muziekblogs, ludieke blogs huishoudelijke- en voetbalblogs. Maar mijn volgende blog gaat weer gewoon over zuurkool, Excelsior Moeskroen of pompoenen.
  Ten aanzien van GL en D66:
  Ik ben daar vrij kritisch over. Dat is niet zozeer gericht tegen die partijen en hun vaak goede doelstellingen. Wel tegen menige kiezer voor wie een stem op die partijen (vaak vanuit een ontzettende luxe positie) vrij gratuit is.

 32. prometheus zegt:

  Elke politieke beweging dient een afspiegeling te zijn van een groep personen met eenzelfde mening,beschouwing,overtuiging, idee, kortom een samenbindende factor.
  Door de zigzag koers (JSF,WAO,Onderwijs,AOW Leeftijd, Marktwerking in de zorg,enz enz) maar ook door visie (welke visie eigenlijk?) is de samenbindende factor ver te zoeken, en het overbrengen van een heldere boodschap naar het steeds meer en mede daardoor versplinterde electoraat nog een grotere zo niet onmogelijke opgaaf.
  Maar om nou meteen weer te zeggen dat het resultaat van de recente peilingen ligt aan opvoeding (onderwijs is van oudsher een pvda post geweest,ja en opvoeding behelst meer dan onderwijs alleen),verloedering ( kut marokanen, zoals onze snuivende en goedkope hoerenloper annex huisarts, vriend Robbie Oudkerk zei), maatschappelijke dynamiek (o.a veroorzaakt door de melting pot of salad bowl waar de pvda altijd een warme pleitbezorger voor is geweest) waar verschuivingen zoals segregatie een onderdeel van zijn en aan de stilstand van het land (Onder paars stemde de pvda vrolijk mee met de marktwerking o.a in de zorg) vind ik wel erg kort door de bocht.
  Het legt het antwoord op de vraag die je stelt terug bij externe factoren terwijl de pvda toch mede de architect en scheppende kracht is en is geweest van de samenleving waarin we nu verkeren en dus zou navelstaren ( hmm de pvda is altijd al zo met zichzelf bezig..) ipv vingertje wijzen meer op zijn plaats zijn.
  Maar terecht stel je inderdaad dat je je feitelijk niet meer verbaasd over recente peilingen.Een advies; ook niet meer mee bezig houden dat sluit tenminste aan bij het platte vermaak van de gemiddelde burger en zo kom je toch ineens dichter bij de kiezer te staan.
  Wouters roem met het Icesave debacle was van korte duur deze keer zal ie linksom of rechstom ingehaald worden en krijgt ie zijn geld helaas niet terug…

 33. Rene Scheffer zegt:

  Prometheus
  U is erg scherp op de late avond, ik minder en na laatste drank glijd ik zo in bed.
  U hebt hier en daar een punt, dat wel. Maar mijn verhaal `staat` nog wel, al is het alleen maar vanwege de uitgelokte discussie.

 34. Kokopelli zegt:

  @René: Aanbevolen. Vanwege het blog en de discussie daaronder.
  Groet,
  Kokopelli

 35. Ger Blog zegt:

  denk niet echt dat de neergang van de pvda veel te maken heeft met de problemen die je aanstipt. wel geloof ik dat de eigen portemonnee voor meer mensen belangrijker is geworden dan solidariteit. maar dat laatste werd bv in de jaren zeventig vooral uitgedragen door de minder bedeelden in onze samenleving.
  dat de pvda het slecht doet komt naar mijn mening omdat de pvda in de regering en parlement onvoldoende presteert. vrijwel dagelijks komen er problemen boven water met de bankreddingsplannen van wouter bos, vandaag maakt pvda-burgemeester job cohen publiek dat hij zich weinig bemoeit met de aanleg van de geldverslindende noord-zuid metrolijn en hij vindt dat nog logisch ook.
  de pvda-minister van integratie en wonen moest al het veld ruimen. guusje ter horst ligt voortdurend overhoop met de politie en wil maar bezuinigen, terwijl iedereen weet dat veel vergrijpen niet meer door de politie in behandeling worden genomen doordat er geen mankracht en geld is. kortom: de verloedering waarover jij klaagt, wordt niet aangepakt.
  en ook al valt de kwakkelende jeugdzorg onder een cu-minister, die zit wel samen met de pvda in hetzelfde kabinet. jacqueline cramer wordt door velen in het veld gezien als een zwakke milieuminister. Mariette Hamer is als fractievoorzitter vrijwel onzichtbaar, gerti verbeet is met verve de slechtste voorzitter van de tweede kamer en pvda-voorzitter lianne ploumen komt evenmin niet boven de middelmaat uit en de prime minister, ook al is hij van het cda, heeft duidelijk geen verstand van zaken. het is lang geleden (misschien zelfs de eerste keer) dat een zittend kabinet bij een peiling minder dan 50 kamerzetels haalt.
  tegengas bieden aan wilders en consorten kan de pvda niet. ter horst wacht op een nieuwe politieke beweging die dat moet gaan doen en voor eberhard van der laan hoeft dat niet eens, want hij denkt dat de pvv vanzelf implodeert.
  het wordt tijd voor leiderschap, daadkracht en kennis van zaken. nog even en dan is ‘kopenhagen’ aan de beurt, de belangrijkste bijeenkomst van deze jonge eeuw. als daar door cramer en consorten geen spijkers met koppen geslagen worden, dan is het over en uit met de bestaande klimaten op aarde. en dat zou vreselijk zijn, maar dit kabinet kan dat niet duidelijk maken.

 36. Rene Scheffer zegt:

  Kokopelli…
  Thanks!
  Ger Blog…
  Toch zie ik wel een verband tussen infantilisering en verdomming en minder steun aan een serieuze en goedwillende sociale partij. De voorbeelden die noemt zijn niet altijd te ontkennen. Maar de andere partijen dan, wat willen die? Meestal niet veel goeds dan wel minder goeds.
  Meer leiderschap, daar ben ik het wel mee eens.

 37. Ruud Zweistra zegt:

  Rene Scheffer 29-09-2009 20:07
  …Toch zie ik wel een verband tussen infantilisering en verdomming en minder steun aan een serieuze en goedwillende sociale partij.
  Reactie:
  Het probleem van de PvdA is tweeledig:
  – dat ze haar steun heeft verlegd van de autochtone lagere klassen naar de allochtonen.
  – dat ze haar steun heeft verlegd van de autochtone lagere klassen naar de middenklassen.
  Grappig dat niemand deze factoren noemt.
  Reden: ze staan allemaal achter dit beleid.
  Men is dan ook massaal aan het overstappen naar D66: het kosmopolitische liberalisme.
  De "degeneratie van het volk" is in werkelijkheid de degeneratie van de middenklasse.

 38. Rene Scheffer zegt:

  Ruud Zweistra
  Goede reactie en die laatste zin…..dat bedoel ik eigenlijk ook.
  En autochtone lagere klassen? die groep is niet eens zo heel groot, maar lijkt in het straatbeeld steeds groter te worden, zeg maar het deel " white trash" die eigenlijk ook de middenklasse is ingeslopen.

 39. easywriter zegt:

  Ik reageer wat laat, was afgelopen week niet op het blog, maar ik geloof dat de lof der domheid al langer gezongen wordt dan jij stelt. Al begin jaren 80 noteerde ik in een dagboek dat bv presentators op tv vol trots openbaarden dat de hoogste cijfers op hun schoolrapporten die voor ongeoorloofde afwezigheid waren. Applaus! Wie liet blijken over enig verstand te beschikken werd ook toen al afgeserveerd als arrogante nerd. De groep ‘trash’, white of anderszins, is niet zozeer veel groter geworden, maar heeft wel een veel grotere bek gekregen en wordt nu meer dan ooit op z’n wenken bediend door de media, en door de politiek.

 40. Rene Scheffer zegt:

  Och was het toen ook al zo erg? Kan zijn, Misschien dat ik er nu meer op let en een soort meneer Harmsen wordt. Maar domheid blijf een interessant fenomeen en als het wordt gecombineerd met geschreeuw en gebral is het heeeeel erg. Ik ga me daar maar eens in verdiepen voor een volgend blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s