`Publieke opinie jarenlang gegijzeld door Telegraaf en VVD`


Door ervaringen heb ik steeds meer geleerd altijd mijn eigen verstand en inzicht te gebruiken en soms tegendraads te zijn, tegen de klippen op vaak.
 
Zo tussen 1980 en 2004 was de in Nederland heersende opvatting dat ons volk tolerant, democratisch, relaxed en niet discriminatoir was. Ik heb dat nooit zo geloofd. In kantine en verjaardagsgesprekken werd gesteld dat Oostenrijkers, Zuid Afrikanen (dat zijn we eigenlijk voor een groot deel zelf) en Duitsers erg waren in dat opzicht. Anders dan wij, slechter vooral. Degenen die dat betoogden waren niet de minsten. Sociologen en juristen. Maar volgens mij hoeft je er niet voor gestudeerd te hebben om in te zien dat de mens een autonome slechtheid in zich heeft die door omstandigheden soms minder snel zichtbaar wordt.  
 
En weten we nog de jaren ´80 toen in Nederland (anders dan de aanname in de VS) werd betoogd dat homosexualiteit altijd een “eigen keuze” is? Ging iemand er tegenin dan was deze een reactionaire fossiel. Een enkele keer ben ik in die hoek gedrukt. Het is nog maar 25 jaar geleden, dat zo werd gedacht. Nauwelijks voorstelbaar eigenlijk.
 
Het is voor “meerderheden van mensen in volken” kennelijk moeilijk om een wijze keuze van oordeel te maken en tijdig enige zelfreflectie toe te passen. Zie ook ons oordeel over onze geschiedenis (Indonesië, rol op de Molukken, behandeling NSB kinderen) en het collectieve onvermogen bij andere volken (Turken/Armeniërs, apartheid/Zuid Afrika)
 
 
Hypotheekrenteaftrek
 
Waar ik naartoe wil is de aftrek van de hypotheekrente. De aftrek heeft tientallen jaren gezorgd voor een abject systeem van omgekeerd rechtvaardige verdeling van welvaart die zijn weerga niet kent. Alleen in Griekenland (ja, Griekenland) kent men eenzelfde systeem.
 
Dezelfde Nederlanders die zo prat gaan op hun sociale gehalte hebben het jarenlang normaal gevonden dat:  
 
Een modaal gezin met een hypotheek van 150.000 euro een bruto maandlast heeft van netto 720 (bruto 1000 euro per maand)
 
Een anderhalf modaal gezin met een hypotheek van 150.000 euro een bruto maandlast heeft van netto 630  euro (bruto 1000 euro per maand)
 
Een tweemaal modaal gezin met een hypotheek van 150.000 euro een bruto maandlast heeft van netto 540 (bruto 1000 euro per maand).
 
Een systeem dat er daarnaast toe leidde dat huizenprijzen daardoor hoog waren. Zo hoog dat een startend gezin  pas een goede woning kon kopen nadat door overlijden van een van de ouderparen met een erfenis wel een eerste stap kon worden gemaakt.    
 
Fiscalisten en Bancaire experts kwamen soms met een theorie over congruentie van belasting over ontvangen en betaalde rente. Een theorie die leuk klinkt en zelden is tegengesproken maar die geen waarde hechtte aan het gewicht van het sociale grondrecht “wonen”.        
 
Is het dan allemaal de schuld van De Telegraaf en de VVD?  Ten dele. Het ontslaat immers niemand van de plicht zelf na te denken bij lezing van vette krantenkoppen en opiniërende bijdragen. Feit is wel dat ons volk 30 jaar lang is voorgehouden dat ingrepen in de aftrek van de hypotheekrenteaftrek tot groot onheil zou leiden. Wanneer dan ook nog stelling werd genomen tegen bijvoorbeeld hogere benzineaccijns was men al snel in het gevlei van het gewone volk.
 
Een “gewoon volk” dat nu pas lijkt in te zien dat het systeem abject is. Volgens onderzoek heeft nu ruim 70 % geen bezwaar tegen enige bijstelling van het systeem (bijvoorbeeld met een maximum van 300,000 euro en /of een vlaktax van 30 % ). Het wordt tijd.
 
Daarnaast heeft nooit iemand me kunnen uitleggen wat de aftrek van hypotheekrente nu te maken heeft met liberale beginselen. Het meest schrijnende voorbeeld staat me nog bij  van 25 jaar geleden toen ik een interview las van R. de Korte destijds fractievoorzitter van de VVD, die in een paginagroot artikel acht keer het woord “liberale beginselen” in de mond nam en verder alleen sprak over hypotheekrenteaftrek, de benzineprijs en eigen autobezit.  Dat het CDA de VVD in dit hypotheekrentestandpunt vaak volgde, heb ik nooit gesnapt. Ik denk nu dat ze het zelf ook niet snappen   
 
Gelukkig komt aan deze donkere periode in onze naoorlogse “sociale democratie” spoedig een einde.
 
Het zal het voor velen (zeker ook de nieuwe Nederlanders, die door het hypotheekrentedrama helemaal op achterstand zijn gezet) betere kansen bieden om eerder een aardige woning in een wijk naar keuze te kunnen kopen.     
 
 
 
  

Over renescheffer

Twitteraar, blogger, Italie, Spanje, Vitesse, FC Wageningen, columnist, Vkblog. Zeister Magazine, Male model, PvdA, voetbal, reizen, ambtenaar, eten, politiek, Zeist.
Dit bericht werd geplaatst in rene-vkblog-2010-04 en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

48 reacties op `Publieke opinie jarenlang gegijzeld door Telegraaf en VVD`

 1. assyke zegt:

  de huizenprijzen zullen toch niet zo veel dalen dat ze betaalbaar worden?
  voor ons lijkt het er in elk geval op dat wij enkel een huis zouden kunnen kopen, dank zij die aftrek

 2. antoinette duijsters zegt:

  Eigen huis en auto voor alles, daar gaat het om, dat dit ook betekend dat de prijs van huurwoningen zo hoog is dat maar weinige die kunnen betalen, ja daar is de huurtoeslag voor.
  maar die gaan we lekker afschaffen zodat die mensen hun huur niet meer kunnen betalen. Asociaal is nog zacht uitgedrukt.
  Assyke, door de aftrek zijn de prijzen van de huizen zo hoog.

 3. janplezier zegt:

  Weer een complot theorie, maar wel één die inhoudelijk erbarmelijk
  simpel en ongeloofwaardig is.

 4. Rene Scheffer zegt:

  Assyke
  Jawel… op termijn 10 %
  Een voor de meeste mensen veranderd er verder bijna niets met maximumaftrek van vijv. 200,000 en 30 0f 40 % vlaktaxaftrek.
  Antoinette….
  Huurwoningen, daar speelt weer wat anders. Ze zijn niet superduur in mijn ogen, maar in die sector is ten onrechte heel lang gekozen voor het principe `des sector moet zichzelf bedrijpen, ofwel, de huurders betalen de lasten van huursubsidie’ in plaast dat huursudbsidie werd voorzien als een collectief goed.
  Jan Plezier….
  Hoe komt u daarbij. Uit niets in mijn blog blijkt dat er sprake is van een complot, eerder van verkeerd inzicht en collectief lemmingengedrag.

 5. assyke zegt:

  op termijn…hmmm…
  natuurlijk snap ik wel hoe dat werkt, maar aangezien zulke dingen vaak tijd nodig hebben
  zijn het in elk geval niet de jan modaaltjes die zullen profiteren van de afschaffing
  en dan is het nog te bezien of de prijzen werkelijk zullen dalen, want de huizenmarkt zal toch ook wel
  van andere factoren afhankelijk zijn

 6. assyke zegt:

  @antoinette
  huurhuizen zijn inderdaad duur
  voor een kartonnen huis betaal je al snel 600 euro
  je krijgt er wel ruimte voor terug, maar geen kwaliteit

 7. beus zegt:

  De Telegraaf is de kroegpraat van de PVV.
  Kopers van huizen zijn al te lang bevoordeeld.
  Het wordt tijd dat de huizenbezitters van boven de 300.000 euro eens extra belast worden.
  Hoe meer men verdient, des te groter de aftrekpost.
  Het wordt tijd dat een verandering van de hypotheekrente-aftrek werkelijkheid gaat worden.

 8. Smokey zegt:

  Het abjecte systeem wordt binnen afzienbare tijd een paar procent minder abject .Ik zal van mezelf nooit zeggen dat ik prat ga op mijn sociale gehalte. Toen ik er wel prat op kon gaan zette dat trouwens geen zoden aan de dijk. Nou jij weer:))

 9. Rene Scheffer zegt:

  Beus…
  Thanks voor support.

 10. Blutch zegt:

  Als ik dat verhaal lees dan denk ik bij 2x modaal en 150.000 hypotheek: slimme mensen, bij 1,5 x modaal en 150.000 hypotheek: lukt dat? en bij modaal en 150.000 hyptheek:sukkels.
  De stelling is natuurlijk onzin. Het valt mensen kwalijk te nemen dat ze niet zeggen: welk huis kan ik betalen, maar: hoeveel kan ik lenen?
  Daarbij heeft 2x modaal meestal ook een 2x zo hoge hypotheek
  Let wel, wat mij betreft wordt de renteaftrek afgeschaft. Maar dan ook graag de bijtelling over het eigen huis en een groot deel van de overdrachtsbelasting.
  Een stelling weergeven zoals in het stuk is stemmingmakerij.
  Is het dan ook onrechtvaardig dat modaal relatief voor een broodje 2x zoveel betaalt als 2x modaal?

 11. Rene Scheffer zegt:

  Blutch
  U pakt de clou niet. Het gaat er om dat in het huidige systeem mensen met verschillende inkomens een ander bedrag betalen voor een `woning met hypotheek`. Een lager inkomen betaalt nu meer en relatief zelfs nog veel meer. Als dat stemmingmakerij is? Die bijtelling zit trouwens al inbegrepen in het rekenvoorbeeld. Overdrachtsbelasting is een soort vlaktax en daardoor niet abject. Mag wat mij betreft wel afgeschaft worden trouwens.

 12. Ely zegt:

  Goed verhaal, al gaat het mij waarschijnlijk geld kosten
  Veel erger vind ik de BTW
  De BTW is de meest onrechtvaardige belasting die er bestaat
  Als er iets in dit land dénivellerend werkt is het deze belasting wel
  Hoe lager het inkomen hoe groter het deel van dat inkomen verhoudingsgewijs aan BTW op gaat
  Afschaffen die BTW en dan iedere belastingschaal een zelfde aantal procenten omhoog als nodig is om hetzelfde bedrag binnen te krijgen

 13. Blutch zegt:

  Het rekenvoorbeeld klopt niet. Als zowel modaal als 1,5x modaal als 2x modaal hetzelfde uitgeven voor een huis, wie koopt de duurdere huizen dan? En kom niet aan met het verhaal dat 2x modaal veel meer eigen geld heeft dan modaal want de praktijk wijst anders uit.

 14. Rene Scheffer zegt:

  Ely….
  Thanks voor support
  BTW nog niet over nagedacht. Maar een vorm van vlaktax met drempel ten gunste van lagere inkomsten vind ik niet onsymphatiek. Ben dus niet principieel tegen btw
  Blutch
  Bij hypotheek van 250.000 euro en
  – anderhalf modaal
  – twee maal modaal
  – drie maal modaal
  krijg je ook eenzelfde evenwichtigheid/oneerlijkheid.
  Die wordt wel minder wanneer het hele bedrag in het 50 % tarief zit.
  Assyke…
  Je zult er echt niet veel last van hebben schat ik zo in en vele anderen hebben er voordeel van.
  Smokey….
  Even nadenken. Geen zoden aan de dijk. Dat geldt voor mij bijna altijd in de politiek. De VVD komt het dichtst bij mijn persoonlijek private belangen. maar dat is niet doorslaggevend.

 15. Blew zegt:

  We moeten ‘om’: geen hypotheekrente-aftrek meer en een hoger belastingpercentage op hogere inkomens. En betaalbare huizen bouwen voor ‘gewone’ mensen, om te kopen of te huren. De laatste tijd denk ik ook na over meer collectieve woonvormen, waarin sommige voorzieningen worden gedeeld. Zo kunnen mensen langer zelfstandig blijven en kan worden bespaard op zorg en bejaardenonderkomen.

 16. Jim Hasenaar zegt:

  Oh, wordt bij jullie de aftrek van de hypotheekrente afgeschaft? Wanneer dan wel?
  Hier, in Israel, heb ik het mensen vele keren uitgelegd dat we in Nederland de hypotheekrente van ons bruto salaris af konden trekken. Men heeft hier nooit begrepen wat daar het doel van is.
  Goed, dan koop ik mijn volgende huizen in Nederland dan maar handje contantje. Staat er nog iets vrij in Zeist? Niet te duur hoor. Zo rond de 800.000.

 17. Rene Scheffer zegt:

  Blew
  Ik heb me in Zeist al eens hard gemaakt voor goede huurwoningen voor een en tweepersooninkomens. De huurmarkt wordt beheerst door goedkope en verouderde 4 k galerijflats.
  Jim
  Daar waar u nabij gewerkt hebt. Oude gebouw van Setz is nu nieuw appartementengebouw, tegenover V en D. rond 8 ton voor penthouse.

 18. Blutch zegt:

  Ik denk dat ik net zo goed niet kan posten als het punt niet begrepen wordt..
  De fout in de redenering zit hierin dat er een zelfde hypotheek voor verschillende inkomens wordt aangenomen. In het algemeen geldt, hoe hoger het inkomen hoe hoger de hypotheek.
  Maar denk ook eens na waarom mensen weinig verdienen. Onder meer omdat de eerste belastingschijf al krankzinnig hoog is. 33,5% voor inkomens tot ca 18.000 en 42% daar direct boven. Tel hier nog even de BTW bij en de laagstbetaalden zijn al 46% van hun inkomen kwijt en degenen direct daarboven over de rest ook nog eens 53%. Je moet er niet aan denken dat ze hier bv benzine voor moeten kopen met die accijnzen er nog bovenop. Dan moet je zeker ook nog eens dankjewel zeggen als je daar iets van terugkrijgt.
  Ik weet niet wat jullie onder sociaal verstaan, maar ik versta dit er zeker niet onder.
  Ik heb toch vaag het vermoeden dat de overheid wel heel makkelijk het geld van een ander uitgeeft.
  Of kunt u die €2000 pp aan ABN makkelijk missen?

 19. Rene Scheffer zegt:

  Ik snap u punt
  Iemand met een inkomen van zeg 3000/4000 euro bruto heeft een hypotheek van 2 ton
  Iemand met een inkomen van zeg 10.euro heeft een hypotheek van 4 ton.
  Allemaal normaal, maar waarom moet de een een rentesubsidie (want dat is het) van 30 tot 42 % hebben en de ander, die met de hogere hypotheek en het hogere inkomen van 50 %.
  Ja zeggen fiscalisten dan, ze betalen ook meer belasting. Als dat zo logisch is zou het in de rest van de wereld ook wel ingevoerd zijn.

 20. Blutch zegt:

  Ik ben al lang van het idee af dat "ze daar wel aan gedacht zullen hebben". Vaak blijkt dat er maar wat aangerommeld wordt. Maar als er geen hypotheek aftrek bestaat hoef je je ook niet druk te maken of de een meer of minder dan de ander gesubsidieerd wordt. Ik ben ook niet voor weer andere halfbakken regels die alles tot achter de komma eerlijk maken. Ik ben voor totale afschaffing. Eigenlijk vind ik dat elke beslissing die men (de burger dus) neemt niet gebaseerd moet zijn op fiscaal voor- of nadeel. De fiscus zou daar geen rol in moeten spelen. Het rondpompen van geld kost veel. Daar moeten allerlei commissies voor in touw zijn, er vindt controle plaats, het moet uitgerekend worden enz. Kortsluiten die zaak en alleen belasting heffen voor taken waar de overheid zich mee bezig zou moeten houden.

 21. Rene Scheffer zegt:

  Blutch
  Nu kan ik u tot op zekere hoogte wel volgen.
  Kijk eens naar de kinderopvang, wat een gedoe met belasting en aftrek.
  In belgie is de creche gewoon een staatvoorziening. Zou hier ook kunnen met dan wel een eigen bijdrage van 1 of 2 euro per uur.

 22. Jacob Hesseling zegt:

  goed verhaal , vervelende bijkomstigheid in het huidige stelsel is dat men niet in aanmerking komt voor een koopwoning (lening niet rond/geen garantie) , daarom moet gaan huren en per saldo meer betaald als huurder dan als koper (en dat kon je niet worden omdat je zgn de maanlasten niet zou kunnen opbrengen )
  Verschil tussen koop en huursubsidie zou moeten worden afgeschaft en vervangen door een basis woonrecht/woonbijdrage en woonbelasting, waarbij forfaits, overdrachtsbelasting en btw ook moeten worden aangepast/afgeschaft. Kom er op terug

 23. Blutch zegt:

  Goed punt Jacob, maar dat laatste stukje over woonbijdrage/woonbelasting maakt de zaak weer nodeloos ingewikkeld. Iedereen moet daar aan betalen en iedereen krijgt terug. Als dat niet zo is kun je beter de loonbelasting aanpassen en dit achterwege laten.

 24. Thera zegt:

  Jeeeee, het was nog erger dan ik vermoedde. Dank voor de berekening.

 25. Ger Blog zegt:

  De hypotheekrenteaftrek in de huidige vorm blijft bestaan. De PvdA, CDA en VVD hebben in hun verkiezingsprogramma expliciet vermeld dat aan de hypotheekrenteaftrek niet getornd mag worden. Akkoord, de PvdA zegt er over vier jaar wel wat aan te willen doen, maar dat is nu irrelevant. Het gaat er om wat er de komende kabinetsperiode gaat gebeuren.
  Doordat de PvdA overstag is gegaan (Wouter Bos wilde wel de hypotheekrenteaftrek direct aanpakken), heeft Job Cohen met opzet de weg vrijgemaakt voor een kabinet met de Christen-Democraten en de Liberalen. En daar is het hem om te doen. Duidelijk is dat hij niet wenst te regeren met de SP (die toch te weinig zetels gaat halen) en geen zin heeft in lange formatiebesprekingen voor een nieuw kabinet.
  Ook is duidelijk dat het handhaven van de hypotheekrenteaftrek zo ongeveer het enige antwoord van de PvdA is op de PVV. Door mee te gaan in het standpunt van het CDA en VVD inzake de hypotheekrenteaftrek, kan de PvdA de partij van Wilders buiten de deur houden.
  Uit bovenstaande reacties is mij duidelijk dat er bij nogal wat vk-bloggers onbekendheid is met de negatieve aspecten van de hypotheekrenteaftrek. Het is een momenteel een waanzinnig slecht belastingvoordeel. Dat niet-woningbezitters meebetalen aan iemand anders woonbezit is overigens per definitie van de zotte.
  Gezien de slechte toestand van onze overheidsfinancien en de druk momenteel om andere EU-landen te helpen en de dreigende onomkeerbare opwarming van de aarde met al zijn rampzalige gevolgen, is de enige uitweg de hypotheekrenteaftrek in zijn geheel af te schaffen. Dat kan door die niet meer te laten gelden voor degenen die een nieuwe woning kopen. Voor degenen die er al een hebben, blijft hij gehandhaafd, maar voor woningen boven de 750.000 euro wordt hij per direct afgeschaft.
  Natuurlijk zullen de huizenprijzen dan dalen, maar die zijn nu dankzij die hypotheekenteaftrek gigantisch overprijsd.

 26. Blutch zegt:

  Zozo heer Blog. De afschaffing van de hypotheekrente alleen lost ineens alle problemen op.
  Blij dat er mensen zijn zoals u, die met hun heldere ideeën Nederland van de ondergang weten te redden.
  U stelt zich vast beschikbaar om deze edele taak uit te voeren. Kan ik op u stemmen? Op welke lijst staat u en op welke plaats?

 27. Rene Scheffer zegt:

  Jacon-Blutch…..mooie discussie.
  Thera….Ja zo erg is het ongveeer in gorte lijnen. Gaat niet om 10 euro meer of minder maar over het foute principe.
  Ger Blog…Mooie analyse. Zelf ben ik wel meer voor de geleidelijkheid, eerst maximeren, vlaktax en op termijn , zeg 40 jaar geheel afschaffen door die vlaktax elk jaar een procent te laten zakken tot 0 in 2050.

 28. An van den burg zegt:

  Omdat die vuige VVDers er ZELF het meeste baat bij hebben. Waarbij? Bij discriminatie èn hypotheekrente-aftrek. Zij rukken de gehele dag aan…………….???
  Mooi blog, An.

 29. klaphek zegt:

  Niet de renteaftrek is hier de oorzaak van, maar het belachelijk systeem van de belastingschijven. Maar ja, linksmenschen kunnen nu eenmaal nooit de klepel vinden.

 30. Ger Blog zegt:

  @Blutch
  Laat ik ‘de enige uitweg’ veranderen in ‘onoverkomelijk’, want natuurlijk is het afschaffen van de hypotheekenteaftrek niet iets dat ALLE problemen oplost. Daarvoor zijn de problemen te groot en zijn er nieuwe (EU-landen met torenhoge schulden) in aankomst.
  De hypotheekrenteaftrek afschaffen voor iedereen die een nieuwe woning koopt, zal de huizenprijs doen dalen met als gevolg goedkopere woningen voor bijvoorbeeld starters. Ondanks een dalende verkoopprijs zullen de meeste huizenverkopers nog steeds winst maken, aangezien de huizenprijzen de afgelopen decennia alleen maar gestegen zijn.
  De woonkosten zijn de hoogste kosten waarmee de Nederlander kampt. Enkele decennia geleden werd door de overheid bepaald dat de Nederlander 35 procent van zijn salaris aan woonlasten moet besteden. Waarom? Omdat dit in Amerika ook het geval was. Een volstrekt idiote reden, maar hij werd toch door de toenmalige premier geuit.
  @Scheffer
  Het geleidelijk afschaffen van de hypotheekrenteaftrek is mogelijk de enige politiek haalbare optie. De huidige woningbezitters willen het opgebouwde kapitaal namelijk niet kwijtraken en iemand die gisteren een veel te dure woning gekocht heeft, wil dat geld hoe dan ook terugzien. Wij moeten ons dan echter realiseren dat het dan nog moeilijker wordt onze gigantische staatsschuldenlast af te betalen en nieuwe schulden te voorkomen. In de praktijk zullen de staatsschulden niet lager worden en zal Nederland tot in lengte van dagen rente blijven betalen, mocht er niet daadkrachtig worden ingegrepen in de hypotheekrenteaftrek.

 31. Henk Daalder, het Regionale EnergieMix Spel zegt:

  De hypotheekrente aftrek moet juist worden uitgebreid tot het aftrekken van verduurzamings investeringen.
  De komende jaren moeten nederlandse wonigen een grote achterstand inhalen
  – ze zijn slecht geisoleerd en vergen te veel fossiel brandstof, aardgas om ze warm te houden
  De extra isolatie en nieuwe warmtepompen op zonnestroom en duurzame stroom uit een cooperatief windpark, vragen extra invertingen van de gebruikers.
  Bedrijven kunnen die investeringen al lang aftrekken, maar burgers nog niet.
  helaas heeft de aftrek mogelijkheid bij bedrijven weinig duurzaamheid opgeleverd.
  de verwachting is dat burgers verstandiger zijn.
  Helaas hebben haagse ambtenaren en politici geconcludeerd dat zij op zelf opgewekte en zelf verbruikte energie geen belasting kunnen heffen, daarom werkt den haag duurzame energie op allerlei manieren tegen
  Zie http://www.youtube.com/watch?v=hFa0iZT3_-c&feature=channel
  Overigens gaan onze media opnieuw een 5 jarige periode in van ultra rechtse domheid met 2 telegraaf TV zenders, waarvan 1 het ochtend programma gaat domineren en het andere concurreert met meer zinvolle TV in de avonduren.
  Gaan blogs toch nog een echte nieuwsbron worden?

 32. Rene Scheffer zegt:

  An…Thanks
  Klaphek….schijven, goede uitvinding. 28/70 zoals tien jaar geleden was te extreem. Nu wat afgevlakt.
  Ger Blog ….Geleidelijk, anders zal het niet kunne, maar dan zijn we er uiteindelijk ok vanaf
  Henk Daalder….u bedoeling is op dit punt goed. Maar in de praktijk zal stimuleren door belastingaftrek alleen voordeel opleveren voor hen die nu al iets aan duurzaamheid doen. Dat zijn vaak niet de minst verdienenden. De `gemiddelde duurzame` is in mijn beleving ene HBO-ACAD. gezin met drie kinderen, gezamenlijk inkomen van 100.000 euro en eigen woning. Belasting aan de bron is beter, zoals bij energiezuinige auto´s

 33. Rene Scheffer zegt:

  Voor allen, zeker ook de reageerders die ik niet veel zie.
  Dit was een politiek uitstapje, ongeveer een van mijn 20 blogs. Maar wel degelijk ook een deel van mezelf.
  Lees ook mijn luchtiger verhalen. zoals over
  Komkommershttp://www.vkblog.nl/bericht/312962/Wilt_u_een_komkommer%2C_mevrouw%3F
  of over vrouwen op leeftijdhttp://www.vkblog.nl/bericht/307535/%60Lekker_ding%2C_maar_ze_is_al_51%60

 34. klaphek zegt:

  @scheffer,
  Als jij dom idee een goede uitvinding wilt nomen, best. Maar zeik dan niet over de bijeffecten. Linksmenschen blinken uit in het scheppen van situaties als: operatie geslaagd, patient overleden.
  75% van de wereldbevolking leeft nog in armoede als gevolg van linksmensch ideeen.

 35. Ger Blog zegt:

  @Daalder
  De overdrachtsbelasting afschaffen en die gebruiken voor het verplicht aanleggen van zonnepanelen op je dak van een nieuw gekochte woning. Geld dat overblijft wel afdragen als overdrachtsbelasting. Komt neer op een investering van zo’n 15.000 euro per woning. Flatbewoners hebben een probleem, maar op het plat dak helemaal bovenaan de flat is mogelijk wel plaats voor het een of ander. En anders kunnen we daar een windturbine van kopen, heb jij er ook nog wat aan.
  Degenen die de zonnepanelen hebben, betalen dan maandelijks een bepaald bedrag om die 15.000 euro subsidie terug te betalen, maar zodanig dat ze toch geldelijke winst halen uit het gebruik van die zonnecollectoren. Dus als je x bespaard door die zonnecollectoren, betaal je maandelijks een 0,5 x terug.

 36. paco painter zegt:

  Ben het er wel mee eens.Maar nu het systeem terugdraaien betekent ellende voor huizenbezitters en een instortende hyuizenmarkt. Dus als het wordt teruggedraaiid zal dat zeer secuur en voorzichtig moeten gebeuren.En op secuurheid en voorzichtigheid heb ik een politicus nog nooit kunnen betrappen

 37. Peterus zegt:

  Toen ik in Vlaanderen kwam wonen, drong het pas goed tot me door hoe asociaal het systeem van hypotheekrente aftrek is.
  Intussen ben ik er ok van overtuigd dat de centraal geplande woningmarkt er snds de Tweede Wereldoorlog de oorzaak is van de chronische woningnood; Hier in Vlaanderen is de situatie natuurlijk ook niet helemaal ideaal maar stukken beter dan in Nederland. Elke politicus van linsk tot rechts weet ook heel goed dat als hij de Vlaming zijn woning niet gunt, hij wel in kan pakken. Daarom is het woningbeleid hier ruimhartig en niet zoals in Nederland enghartig.
  eentevredennederbelggoet

 38. Blutch zegt:

  Paco, dat heb je goed gezien. De situatie is toch al niet florissant. En dan nu de hypotheekaftrek ter discussie stellen, evenals het proeballonnetje van de overdrachtsbelasting, is een enorme fout. Het brengt nog meer onrust teweeg en zet een extra slot op de huizenmarkt. Al die uitspraken van politici kan ik slechts zien als promotie van het eigenbelang, ondanks de negatieve consequenties.
  Maar blijkbaar vindt men dat men beter dingen kan doordrukken als de bevolking angstig is.
  Is in de extremere versie ook wel bekend als "shock and awe".

 39. Wattman zegt:

  Ik ben op zich wel voor de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek op het duurdere huizensegment. Maar voor mij zou het financieel een regelrechte ramp betekenen als het wordt afgeschaft.
  Ik ben een aantal jaren geleden gescheiden en kon het financieel alleen regelen door een hogere hypotheek te nemen. Dat ging toen nog heel gemakkelijk. En de overheid, de maatschappij, betaalt toch mee dus vooruit met de geit.
  Daarmee heb ik geprofiteerd van een wellicht krankjorum systeem, perfide zelfs. Iedereen heeft gelijk. Maar op dat moment wilde ik geen andere keuze maken. Iedereen die daar nu een heel uitgesproken mening over heeft, zou het toen ook met mij eens geweest zijn.
  Als de renteaftrek wordt afgeschaft, zit ik met lasten die niet op te brengen zijn en een huis dat ik aan de oorspronkelijke prijs niet meer kwijt raak wegens instorting huizenmarkt. En dan?!
  Daar hoor ik de financiële experts en economen eigenlijk te weinig over….

 40. Rene Scheffer zegt:

  Klaphek…. U draaft door!
  Paco P….mee eens. Ik verwacht nu wel dat het heel geleidelijk gaat.
  Peterus…..sommige dingen zijn in Belgie beter geregeld, scholen, chreches en huizen
  Blutch…de angst is er juist door rechts ingebracht, al jaren en links durfde er uit angst niet tegen in gegaan, maar wees niet bang, het gaat geleidelijk.
  Wattman….er zal een keer begonnen moeten worden. Ik moet ook inleveren, want heb een bovengemiddelde hypotheek, ook omdat het door de aftrek makkelijk kon. Maar vreest niet, zoiets gaat echt wel geleidelijk. Tegen de tijd dat de alimentatietermijn is afgelopen wordt het het misschien pas merkbaar.

 41. klaphek zegt:

  Jahahaa,
  En zo brabbelen onze pvda (economie)lommers verder onder elkaar.
  De huizenmarkt zal averij oplopen, maar het prijsniveau zal uiteindelijk niet lager uitkomen. Tel uit je winst voor jan modaal en een stuk daarboven. Die mogen zich bij de Nederlandse huur-Poetins van de PvdA melden. Je weet wel, die zulke goede zaken doen met de Hooijmaijers van deze wereld. Als ze er dan een beetje huursubsidie erbij krijgen dan zitten ze helemaal in de tang. Op naar het zegenrijke bestaan in en rondom de kolchoz.
  Mooi dat ik daar allemaal geen last van heb.

 42. iris kijkt zegt:

  De inleiding heeft nog een ander onderwerp in zich en dat is de vraag hoe tolerant Nederlanders feitelijk waren in hun meningen over allochtonen in die genoemde periode. Zou een apart blog waard zijn.

 43. Rene Scheffer zegt:

  Iris kijkt….
  Goed gezien. Het blog gaat maar voor een deel over hypotheekrente.
  Meer eigenlijk nog over collectief falen, collectieve ontkenning, napraterij, lemmingengedrag. Ook in Nederland. Misschien heb ik wel teveel in het blog gestopt. maar door dit (die inleiding) erbij te halen., wilde ik juist de volstrekte onzin van het hypotheekrenteaftreksysteem extra benadrukken en laten zien dat een volk zomaar 30 jaar lang zichzelf gegijzeld houdt cq laat houden in haar onvermogen tot redelijk nadenken.

 44. klaphek zegt:

  en laten zien…. in haar onvermogen tot redelijk nadenken
  Wat een kapsones. Dat kom je ook alleen maar tegen onder lommers.

 45. Catharina Anna Maria van Vliet zegt:

  Blijkbaar is het keerpunt in de publieke opinie (bijna) berijkt. Ik had er nooit zo over nagedacht, me nooit gerealiseerd dat de hypotheekrente aftrek van mijn belastingcenten betaald wordt.

 46. Rene Scheffer zegt:

  CAM.
  In feite dus wel. Mensen met een hypotheek krijgen gewoon een rentesubsidue uit de staatskas. Die subisidie is qua percentage hoger naarmate het inkomen hoger is, Bij huursubsidie is het andersom
  Dan krijg je juist meer subsidie als je minder verdient.

 47. Theo zegt:

  Je roert een aantal gevoelige thema’s aan en geeft een eigen kijk op de zaak die zeker in het tijdsbeeld tegendraads genoemd mag worden. Het egoistisch-materialisme kenmerkt helaas de samenleving al een dertigtal jaren. Ik mis idealisme en solidariteit als basisprincipes. Zakelijkheid, berekeningsdrift. Ik probeer steeds mwee bij mezelf na te gaan of ik niet al te zeer gevangen word door de hedendaagse mentaliteit.

 48. Rene Scheffer zegt:

  KB
  Thanks voor reactie. Met dit blog heb ik de meeste reacties ooit. Heerlijk zo eens te schrijven. Ik probeer altijd los tekomen van het hedendaagse en dan niet in de zin van het simpele genieten (groot deel van mijn blogs) maar in de zin van politiek/gangbare denkbeelden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s