Bezwaar maken tegen WOZ aanslag?


https://renescheffer.files.wordpress.com/2011/08/renezm22.jpg” alt=”” />Gisteren las ik in het AD in een kort artikel dat de Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat gemeenten veel  inhoudelijker ingaan op de bezwaarschriften tegen WOZ aanslag (de Onroerendgoedbelasting). 

Kennelijk worden veel bezwaarschriften standaard en zonder inhoudelijke toetsing afgewezen. Een bericht waar ik nogal op aansloeg. Mijn Twitterreactie:

 
"Gezeik over standaardafwijzing WOZ bezwaarschriften. #VEH wil inhoudelijke toetsing tbv.van rijke cententellers door #Ambtenaren. @ WOZhoger"  

 

Ik vond het een krachtige en mooie tweet. In 144 leestekens veel inhoud en mening, maar ik kreeg vrij heftige tegenreacties en heb de ongenuanceerde Tweet voor de lieve vrede weer verwijderd. Hier het hele verhaal dat ik in die twee zinnen wilde proppen.

 

Ik werd opstandig vanwege de dubbelheid van de wens van de VEH. De VEH ziet die inhoudelijker toetsing als een kwalitatieve dienstverleningsnorm, een juridische norm ook waar de gemeente aan moet voldoen en daar zit op zich wat in. Wie is er immers tegen dat de gemeente haar taken goed, cq. bijna perfect uitvoert? Er verder over nadenkend kunnen er echte vele verliezers zijn wanneer gemeenten inderdaad meer gaat voldoen aan de wens van de VEH.  Stel dat elk bezwaarschrift (indienen van een bezwaarschrift is een gratis kansspel) op al haar details wordt beargumenteerd, ook de apert ongegronde? Nog steeds niet heel erg en misschien eigenlijk wel goed. Maar wat kost dat allemaal?

 

 
Extra kosten

 

Die inhoudelijker toetsing behoeft niet persé door ambtenaren te worden gedaan. Het kan ook worden uitbesteed. Die mensen moeten ook betaald worden en nog wel meer. Afhankelijk van de constructie is dat ten opzichte van een ambtenaar 150 tot 250%  meer per uur externe inzet. Uitgaande van een fictief voorbeeld van 30.000 WOZ aanslagen, 1500 bezwaarschriften en 2 uur inzet per bezwaarschrift voor een betere ambtelijke toetsing hebben we het over 3000 mensuren ofwel 2 fte a raison van tweemaal 45.000  tot tweemaal 100.00.  Gemiddeld 150.000 euro. Daarbij kunnen dan ook nog de mindere inkomsten komen, doordat veel bezwaren mogelijk eerder gegrond worden verklaard.     

 
 
WOZ aanslag als uitlaatklep

 

Mensen reageren vaak vanuit een eerste primitieve reflex wanneer ze denken dat ze een te hoge aanslag WOZ hebben gekregen.  “De gemeente is inhalig, de gemeente geeft het uit aan kostenverslindende projecten”. "Uitzuigers zijn het”, “De waarde van het huis is zomaar 50 % gestegen!”, Ze hebben het gevoel dat juist zij het gelag betalen en door die hoge aanslag en dubbel worden gepakt.

 

De laatste jaren is het echter zo dat veel gemeenten/de politiek uit angst voor de kiezer er wel voor uitkijken om de inkomsten uit de WOZ echt te verhogen. Ook partijen ter linker zijde zijn er voorzichtig mee en laten zich gijzelen door de vermeend boze kiezer. 

 

In het algemeen werd de stijging van de huizenprijzen vanaf 1999 gecompenseerd door lagere heffingspercentage. Zo zullen, als het goed is, ook de lagere prijzen van de woningen duidelijk moeten worden in de aanslag. Dat wordt dan weer gecompenseerd door een hoger heffingspercentage. Ik heb mijn aanslag nog niet gezien en kan niet beoordelen of dit allemaal goed is bepaald en is uitgelegd.    

 

Mogelijk zal het aantal bezwaarschriften dit jaar dalen. De mensen hebben in juni immers al gebruik gemaakt van de hen geboden uitlaatklep en de meerderheid heeft gekregen wat men wil, deze Regering.

 

 

 

 
Keuzes maken

 

Een verlaging of gelijkblijven van de WOZ opbrengsten kan bij inflatie leiden tot verschraling van de dienstverlening of achterblijven van voorzieningen. Dat wordt er meestal niet bij verteld. Er is dan ook altijd sprake van een politieke keuze.

 

Wanneer wordt voldaan aan de wens van de VEH is de keuze “Meer ambtelijke inzet inhoudelijker toets WOZ bezwaarschriften” versus “iets minder meer voor jongerenwerkers, bibliotheek, verkeersdrempels en straatonderhoud” .  In tijden van publieke krimp, zoals nu, is sprake van een nog lastiger keuze. Het alternatief is dat “niet minder meer” maar gewoon “minder”.

 

Een mogelijkheid is om alle kosten die gepaard gaan met de inhoudelijker toetsing van de WOZ bezwaren te versleutelen in de tarieven. Maar dan betekent het wel dat 95% van de WOZ betalers een opslag gaat betalen om die 5%  bezwaarmakers een beter beargumenteerde afhandeling van hun bezwaarschrift te gunnen. Is dat redelijk?

 

Zo kun je ook afvragen of het redelijk is dat alle inwoners in een gemeente de prijs gaan betalen voor een meer inhoudelijke WOZ bezwaartoetsing. De mate van redelijkheid hangt ook af van het aantal gegronde bezwaarschriften na rechtelijke toetsing. Is dat aantal 5 %  (dus veel onterecht ingediende bezwaren – honoreren van gelukzoekers tegen beter weten in) dan is het veel minder redelijk dan wanneer er sprake is van 50 % gegronde bezwaren.

 

 
WOZ als nivellerende matiging op denivellerende hypotheekrenteaftrek
 

De hyopotheekrenteaftrek betekent zoals bekend een bevoordeling van de veel verdienende huizenbezitter. Met een inkomstenbelastingtarief van 52% krijgt men een behoorlijke korting, te weten 52%. Een veel hogere dan de minder verdienende huizenbezitter die maar 33% korting krijgt. Een huurder krijgt geen korting maar subsidie. Het totaal aan huursubsidies is echter veel lager dan het totaal aan rentekortingen. Door de WOZ wordt deze micro en macro ongelijkheid weer iets (zij het beperkt) rechtgetrokken.

 

 
Bepaling kwalitatief uitvoeringsniveau
 

Op veel gemeentelijke taken wordt vooraf een kwaliteitsniveau vastgesteld, bijvoorbeeld bij onderhoud openbare ruimte (laag, hoog of middenniveau), inkoop van GGD zorg (standaard of pluspakket). Ook wordt soms ter beperking van kosten gekozen voor kortere openingstijden van een zwembad of bibliotheek. Op veel andere taken wordt een kwaliteitsniveau niet tevoren vastgesteld. Bij de afhandeling van bezwaarschriften zijn er bijvoorbeeld veel verschillen. Dat kan leiden tot de opstelling zoals nu bij de VEH.

 
 
Individuele verantwoordelijkheid

 

Er wordt vooral vanuit (modern) Liberale en Christelijke partijen een algemeen appel gedaan op de burger om zijn of haar individuele verantwoordelijkheid te nemen. Dat appel zou er toe kunnen en moeten leiden dat een aanmerkelijk deel vanuit juist die hoek (met de meeste eigen huizenbezittters) enige beperking zou tonen in het indienen van een bezwaarschrift.

 

Hebt u wel gekeken naar de peildatum? Hebt u wel gekeken naar het totaaltarief en is dat nu echt zoveel hoger dan vorig jaar? Beseft u wat het uiteindelijk kost om een bezwaarschrift af te handelen. En is het nu zo erg om die 20 euro extra te moeten betalen omdat de gemeente zo dom is geweest om niet te zien dat uw huis door een kleinere berging 10.000 euro minder waard is dan dat van de buren?

 

 

Het is nog een heel verhaal geworden meer onder het motto `de gemeente dat bent u zelf“. Twitter is leuk maar meer voor korte berichten en niet voor een column in 144 leestekens.  
 
 

 

 

 

Over renescheffer

Twitteraar, blogger, Italie, Spanje, Vitesse, FC Wageningen, columnist, Vkblog. Zeister Magazine, Male model, PvdA, voetbal, reizen, ambtenaar, eten, politiek, Zeist.
Dit bericht werd geplaatst in rene-vkblog-2011-01 en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

11 reacties op Bezwaar maken tegen WOZ aanslag?

 1. Blutch1 zegt:

  Het kan ook eenvoudiger.
  Eén telefoontje en mijn huis was 100.000 minder waard. Is geen bezwaarschrift aan te pas gekomen.

 2. Mo zegt:

  je zou een soort van leges kunnen vragen voor het indienen van een bezwaarschrift, die je weer terugkrijgt als het bezwaar gegrond verklaard wordt. Dat werkt drempelverhogend; je krijgt dan alleen bezwaren van mensen die menen dat ze een gerede kans hebben om in het gelijk gesteld te worden.

 3. Rene Scheffer zegt:

  Blutch
  Ik had u zeker verwacht op dit blog. Het zij u gegund, maar ja mijn boodschap in algemene zin is tussen de regels door toch dat er veel private rijkdoom is en publieke armoe.
  Mo….
  Aantrekkelijk idee. Maar ik denk dat er teveel tegenstand zou zijn indien het in het algemeen wordt ingevoerd. Maar juist bij de WOZ is er wel wat voor te zeggen eigenlijk.

 4. Aad Verbaast zegt:

  Maar geachte columnschrijver toch.
  Eerst een krachtige tweet schrijven en die dan deleten als er wat negatieve reacties op komen.
  Om vervolgens een lang verhaal te schrijven om een en ander te duiden 😉
  En dan de argumentatie gebruiken dat de aangeslagen burger (letterlijk en figuurlijk) eigenlijk niet zo moet zeuren: kijk een wat het kost om bezwaren af te handelen?? Wel 2 FTE’s!!
  Geen sterk argument. Er is gekozen voor deze ingewikkelde WOZ systematiek om een manier te vinden om de hele gemeente te financieren en nog wat andere publieke organisaties. Dat is een keuze, het had ook een andere kunnen zijn.
  De boel omdraaien is dan toch niet aan de orde? Er mag verwacht worden dat dan de consequenties van die keuze ook zuiver en integer wordt uitgevoerd. En geen broddelwerk wordt afgeleverd door de gemeente zich al dan niet verschuilend achter een taxateur. Moet je kijken wat broddelwerk kost!
  Beparingen proberen te bereiken door eerst maar eens bij een bezwaar een standaard (en ongemotiveerd) briefje uit de printer te laten rollen met "bezwaar ongegrond verklaard".
  En er pas echt naar gaan kijken als er geschermd wordt met een rechtszaak.
  Nee, dat lijkt me niet de aangewezen weg. Hun eigen opgetuigde WOZ huis is dan een bouwval. Waarvan ze de WOZ waarde veel te hoog inschatten. Leidend tot een te hoge belasting voor de burger.
  Haast een kritische column van mijn hand.
  Ga je nu deze blog ook verwijderen 😉

 5. Rene Scheffer zegt:

  Op zich eens met het begin.
  De waarde van het huis hanteren als basis om de gemeentebelasting te bepalen is een keuze.
  Dat kan ook anders, via aantal gezinsleden, inkomstenbelasting en nog wat gewogen variabelen.
  Het verhaal is verder om de mensen wat verder te laten nadenken. De andere kant van de zaak wordt te weinig belicht. Alles wat overheid is, is in dit tijdsgewricht verdacht en mensen stellen hoge eisen maar willen daar eigenlijk niet voor betalen en daar blijf ik tegen strijden.

 6. Zelfstandig journalist zegt:

  Als simpele huurder heb ik dit gelezen. Een mening heb ik niet :-).

 7. Blutch1 zegt:

  Aad heeft sterke argumenten.
  Het hinderlijke aan deze manier van doen is dat het winst oplevert als mensen denken dat protesteren geen zin heeft of geen zin hebben in de soesa.
  Het is dezelfde manier van handelen die verzekeringsmaatschappijen hanteren. Vooral ziektekostenverzekeringen hebben er een handje van. Bepaalde dingen 100% afkeuren, dan protesteert ca 10% van de mensen daartegen waarvan 90% na lang gezeur wordt goedgekeurd. Kassa voor wat alle anderen betreft.
  Daarbij hebben gemeenten met diverse stupiditeiten ook niet altijd laten blijken verstandig met het geld bezig te zijn.
  Ik beschouw het protest van de burger als een stok achter de deur om gemeentes te dwingen hun werk beter te doen.

 8. Rene Scheffer zegt:

  ZJ
  Never mind. Over veel zaken heb ik ook geen of een neutrale mening, zoals Afghanistan en JSF
  Blutch
  Op zich heb je gelijk, maar mijn blog is breder, het raakt de relatie overheid burger in het algemeen. En er zullen best gemeenten zijn die het wel netjes uitvoeren. Ik weet het niet helemaal zeker maar heb de indruk dat het in de gemeente waar ik woon en werk wel goed wordt verzorgd. Er is natuurlijk wel een verschil tussen gemeentes en verzekeringsmaatschappijen. Bij gemeenten gaat `foute`winst naar voorzieningen/dienstverlening voor de inwoners. Bij verzekeringsmaatschappijen naar extra bonussen, aandeelhouders, buitenlandse investeeerders etc.
  En zoals iemand op Twitter me mailde. Mijn blog is wel wat gelijkhebberig. Ik heb nu eenmaal ook iets in me van een salonsocialistische dominee en laat bij politieke blogs de mij bekende losheid, humor, nuance, gematigdheid altijd snel varen.
  .

 9. yuzman zegt:

  maar mijn eigenlijke naam is jan krosenbrink, o wat kan ik snakken naar een gewone vergadering van een partij in een achteraf-zaaltje in de late herfst met vallende bladeren en een slippende dynamo van mijn fiets. Of een spreekuur van de gemeente waar je koffie krijgt en de bestuurder maar twee minuten te laat komt. Opdat je opnieuw in de gaten krijgt dat je zelf je gemeente bent. Of je eigen ziektekostenverzekeraar, of je eigen bagageverzekering op je vakantie. Mooi blog Scheffer!

 10. paco painter zegt:

  Mensen reageren vaak vanuit een eerste primitieve reflex wanneer ze denken dat ze een te hoge aanslag WOZ hebben gekregen. “De gemeente is inhalig, de gemeente geeft het uit aan kostenverslindende projecten”. "Uitzuigers zijn het”, "
  Vind ik niet primitief, gelet op de legale diefstal wat het in feite is

 11. Rene Scheffer zegt:

  Yuzman
  Mooie reactie. Een miniblogje op zich. Van genoten en eindelijk ook een medestander.
  Paco…
  Ik had het kunnen weten. U hebt iets tegen gemeenten en uw vage anarcho vrienden idem dito. Puh.
  .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s