Oproep aan beleidsambtenaren van OCW – `Bezuinigen op basisonderwijs`


Deze brief kregen we vandaag via het bestuur van de school van onze dochter. De brief doet me nadenken.
 
Is er sprake van incompetentie en het huilen van krokodillentranen of is er sprake van een hele reeële brief van de veel te ver doorgeschoten bezuinigen.
 
De brief
 
Geachte ouders.
 
`Het kabinet doet voorkomen dat er niet bezuinigd wordt op onderwijs aan uw kinderen. Er wordt echter wel degelijk bezuinigd op het onderwijs. De afgelopen jaren is er ongeveer 250 miljoen euro weggehaald bij het  primair onderwijs en in andere onderwijssectoren ingezet. Vanaf 2006 wordt het basisonderwijs op een andere manier bekostigd door de overheid. Deze zogenaamde lumpsum bekostiging is nog gebaseerd op cijfers uit 2001, waardoor veel besturen te lage rijksvergoedingen voor  onder andere personeelskosten, onderwijsleermiddelen, ICT, gebouwenonderhoud en energie ontvangen. Om een voorbeeld te noemen. Van elke 100 euro die wij aan energie moeten betalen, wordt slechts 55 euro vergoed. Toch brandt de kachel en blijft het licht branden.
 
Deze week werd definitief bekend dat de minister nog eens een bezuiniging van ruim 300 euro op `Passend onderwijs` in basis- en voortgezet onderwijs gaat leggen. Door deze bezuiniging zullen ongeveer 5000 fulltime arbeidsplaatsen verloren gaan. Met name specialisten als ambulant begeleiders en intern begeleiders zullen wegbezuinigd worden. Dit gaat ten koste van de begeleiding van uw kinderen en gaat ten koste van de begeleiding van leerkrachten. Het heeft dus op meerdere manieren een negatieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs van leerlingen op de basisschool.
 
In de meeste klassen zitten kinderen die wat extra zorg en begeleiding nodig hebben. Daar zetten onze leerkrachten zich graag voor in, maar soms hebben zij daar advies of ondersteuning bij nodig van specialisten. Door de bezuiniging zal een aanzienlijk deel van deze kennis wegvloeien uit het onderwijs.
 
Een ander gevolg van de bezuiniging is, dat kinderen die nog meer extra ondersteuning hebben en eigenlijk het beste doorverwezen zouden kunnen worden naar het speciaal onderwijs, daar niet langer terecht kunnen. Hierdoor zullen de klassen in het reguliere onderwijs groter worden.  Dit terwijl, zoals hierboven beschreven, de mogelijkheid om extra begeleiding te geven alleen maar minder wordt.  Dit heeft dus negatieve consequenties voor de kinderen met die extra zorgbehoefte, maar ook voor de andere kinderen. Er is simpelweg minder tijd beschikbaar per leerling terwijl de zorg- en begeleidingsbehoefte juist groeit. Deze bezuiniging treft ook ons schoolbestuur en uiteindelijk dus ook uw kind. Wij vinden dit onacceptabel, want kinderen hebben recht op het best passende onderwijs. Wij willen ons daar graag voor inzetten, Maar deze bezuiniging maakt dat een bijna onhaalbare zaak.
 
…..vervolg met mededeling van manifestatie op 9 februari as. In Nieuwegein  
en oproep petitie te tekenen op http://passendonderwijs.petities.nl
 
 
 
 
Klopt dit allemaal? Ik vraag me als politiek geengageerde ouder cq. papa van Rozanne verschillende dingen af.
 
1) Kennelijk is er sprake van een structurele weeffout in de systematiek van bekostiging van scholen. Wanneer de gestegen energiekosten niet worden vergoed is dat raar, tenzij de bedoeling is dat scholen zuiniger met energie omgaan, maar dan moeten er wel middelen zijn voor energiebesparende voorzieningen. Kennelijk speelt dat vanaf 2001-2006. Het huidige kabinet dat is aangetreden door de vermaledijde verkiezingsuitslag kan daar dus niet aan doen (zo eerlijk moet ik wel zijn).

 
2) De kennelijke nieuwe bezuinigingen zijn mogelijk nodig om de 16 miljard te halen. Minder `luxe`voor de kinderen KAN een bewuste keuze zijn net als minder aandacht. Maar is dat zo gecommuniceerd?
 
3) Wanneer wordt gekozen voor het ongedaan maken van de kennelijke weeffout
is de vraag ten laste van wie die moet komen. De belastingbetaler of de ouders van de gebruikertjes van onderwijs?
 
 
4) Het terugdringen van verwijzing van kinderen naar speciaal onderwijs zou juist moeten leiden tot hogere bijdragen aan het bijzonder onderwijs. Is daar niet in voorzien?
 
5) Te voorzien is en was hoe het leerlingenaantal zich zou ontwikkelen en welk
percentage zorgleerlingen er zou komen, waarom is daar geen rekening mee gehouden?
 
6) De vraag is of extra aandacht voor zorgkinderen uit de onderwijsbegroting moet komen. Lang niet altijd maar wel vaak is de indicatie “zorgleerling” een resultante van overige meervoudige geestelijke dan wel lichamelijke (gezins) problematiek waar de AWBZ voor zou kunnen dan wel moeten dienen.
 
 
 
 Reacties gevraagd.
 
 
Graag ontvang ik niet alleen reacties van de vele onderwijzers en onderwijs- deskundigen op dit VK blog op de brief en op mijn vraagpunten.
 
Het liefst heb ik ook reacties van de ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Juist zij moeten dit allemaal weten en hebben de adviezen aan de minister geschreven om het allemaal zo te doen zoals in de brief is beschreven.    
 
 
 
  

Over renescheffer

Twitteraar, blogger, Italie, Spanje, Vitesse, FC Wageningen, columnist, Vkblog. Zeister Magazine, Male model, PvdA, voetbal, reizen, ambtenaar, eten, politiek, Zeist.
Dit bericht werd geplaatst in rene-vkblog-2011-02 en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

19 reacties op Oproep aan beleidsambtenaren van OCW – `Bezuinigen op basisonderwijs`

 1. Rene Scheffer zegt:

  http://www.passendonderwijs.nl/files/media/regelingen/Bekostingzorg.pdfhttp://www.passendonderwijs.nl/5/58/huidige-bekostiging-van-de-zorg.html
  Dit ontving ik net van een lezeres van mijn blog.
  Blijkt uiterst ingewikkeld maar mijn principiele vragen blijven.

 2. Wattman zegt:

  Ok Scheffer, hiervoor kom ik nog graag terug uit mijn blogslaap! De antwoorden:
  1. De systemen zijn pervers, en ook deze regering trekt zich daar geen bal van aan. Sterker: ze maakt de zaak nog erger.
  2. Luxe? Luxe?? Luxe…???? Noem jij klassen van 30-35 leerlingen een beetje luxe inleveren? En in die klassen zitten adhd’ers, autisten, hoogbegaafden, dyslectici gezellig door elkaar. Naar speciaal onderwijs mogen ze niet want dat is zo ongeveer afgeschaft. En de scholen krijgen juist minder geld om al die speciale vragen op te vangen. Onderwijs op maat. Onder de maat dan, welteverstaan…
  3.Je vraag is de klassieker tussen liberaal en socialistisch: overheidsingrijpen met een sterke staat, of verregaande liberalisering. In de ons omringende landen wordt die vraag niet gesteld en houdt men een onderwijsstelsel op de been dat recht doet aan een beschaafd en ontwikkeld land.
  4.Nee
  5. Ja, maar dat legde men naast zich neer. Het onderwijs bezuinigt al sinds de jaren ’80, kreeg er in de ‘gouden jaren’ die achter ons liggen nauwelijks iets bij en moet nu weer bezuinigen.
  6. Je gaat erg grof door de bocht. Een ernstige dyslecticus hoeft helemaal niet een meervoudig complexe stoornis hebben, met daarbij nog gedrags en/of sociale problemen. Maar dit terzijde. Voor de awbz geldt een inkomenstoets die veel ouders niet zullen halen. Bovendien is de zorg erg duur, omdat het om gespecialiseerde hulp gaat in de vorm van logopedisten, onderwijspsychologen etc. Het is geen eenmalige uitgaaf voor bijvoorbeeld een traplift. Ten slotte ontkomt de awbz ook niet aan bezuinigingen en is ook de zorg in Nederland een klassieke melkkoe.
  Ik werk al twintig jaar in het onderwijs en ik vind het schandalig wat er gebeurt. Al twintig jaar overigens. Voor zottenijen als Tweede Fase zijn miljarden geoormerkt geld weggesmeten (keuzes waren er niet), terwijl van echte investeringen nooit sprake is geweest. Nog maar te zwijgen van de salarissen van de leraren, die mondjesmaat de inflatiecorrectie konden bijhouden. En het gaat maar door. Wat dat betreft kan Nederland een heel, maar dan ook heel groot voorbeeld nemen aan België. Daar kost onderwijs geld. Heel veel geld. Maar dat is wat het doet hè, geld kosten. Linksom of rechtsom, het kost geld. En als dáár een kindje niet goed mee kan in de basisschool, dan krijgt het een taakleerkracht toegewezen. Die gaat bij het kindje in de klas zitten als zijn collega les aan het geven is, om het kindje te helpen. Dat kost miljoenen, miljarden misschien. Inderdaad. Maar het is zooooooo effectief.

 3. Joke Mizée zegt:

  "Het terugdringen van verwijzing van kinderen naar speciaal onderwijs zou juist moeten leiden tot hogere bijdragen aan het bijzonder onderwijs."
  Waarom alleen het bijzonder onderwijs?

 4. Rene Scheffer zegt:

  Wattman
  Dank voor de uitgebreide reactie. Eervol dat u de blogslaap onderbreekt.
  Mijn vragen waren ook niet helemaal neutraal. Ze waren als het ware een voorzet voor antwoorden als deze
  Zo zien we maar weer dat Belgie op menig gebied een voorbeeld kan zijn.
  Bevallingszorg, gratis OV in Hasselt en ook het onderwijs. Het gevangeniswezen niet te vergeten. Want het eten schijnt in Tilburg niet te vreten te zijn volgens de Belgische gedetineerden.
  Inderdaad….bij vraag 6. Het zal eerder een beperkte groep zijn waar de problematiek gezinsgerelateerd zijn. Al bedoel ik met gezinsgerelateerd ook ernstige taal en cultuurachterstanden, want dat komt (gezien vanuit het kind) ook vanuit het gezin. .
  In NL moeten we het qua beter onderwijs hebben van D66 die daar haar unique selling point van heeft gemaakt.
  Al zit D66 nu net in een electorale en culturele biotoop waar meer aandacht is voor het hogere, het liberale en het vrije is. Dus voor achterstands- en gewone scholen verwacht ik weinig van ze.

 5. Rene Scheffer zegt:

  Joke
  Foutje.
  Ik bedoel natuurlijk ook…."speciaal onderwijs"

 6. Thera zegt:

  Mag ik ook een reactie geven als geëngageerde ouder?
  Het basisonderwijs legt de basis voor wat mensen met hun leven kunnen doen. Het fundament dus, waarop later de bouwstenen kunnen volgen. Het is daarom een bijzonder belangrijke periode, de tijd dat het kind leert leren (ieder op eigen en aansluitend niveau) om er later de vruchten van te plukken. Dit komt de maatschappij en economie uiteindelijk ten goede.
  In plaats van bezuinigen, wat nog meer ten koste gaat van dit fundament, zou er juist in geinvesteerd moeten worden. Onderwijzend personeel op de basisschool zou m.i. beter een universitaire graad hiervoor hebben. Maar dit vergt een volledige ommezwaai van inzicht en natuurlijk passende beloning. Ik zie dat de verpleegkundige met deze portefeuille nog niet doen. Het diepste dal is nog niet bereikt en de vooruitziende blik lijkt te ontberen.
  Ik ga de petitie tekenen en rondsturen.

 7. Joke Mizée zegt:

  @René: Zou het ook niet te maken hebben met de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs? Dat is bijna iedereen ontgaan, maar veel gemeenten zijn daar al heel ver mee.
  @Thera: Helemaal mee eens. Vroeger – i.i.g. tot in mijn tijd (jaren ’70) – kregen alle kinderen op de lagere school een goede basis mee, die hoger lag dan wat je nu bij de gemiddelde MBO-er aantreft.

 8. Rene Scheffer zegt:

  Thera
  Mooie reactie en ik heb er helemaal niets aan toe te voegen.
  Goed dat je de petitie verder verspreid !
  Heb het al 30 jaar raar gevonden dat het niveau van de leerstof het salaris bepaalt en niet de moeilijkheidsgraad van de klas en de schaaarste van de competenties om daar goed mee om te gaan.
  Het is namelijk zo dat het niveau van de leerstof altijd onder het intrinsieke niveau zit van dat van de docent.
  De docent op het VWO heeft een HBO of universitaire studie gedaan en komt er qua leerstof niet boven (wel bijblijven) maar verdient wel veel meer dan de VMBO docent of de onderwijzeres van groep 3.
  Joke
  Verzelfstandiging?
  Zou kunnen, maar ik kan het te weinig overzien.
  Vroeger werd het onderwijs bestierd via een gemeentelijke afdeling onderwijs.
  Die zijn er niet veel meer. Het geld dat naar gemeenten ging, gaat nu -denk ik- en al dan niet via de gemeente naar besturen en hun personeel. Durf niet te zeggen of die constructie beter is of niet en goedkoper is of niet.

 9. Wattman zegt:

  @René: met permissie: dat is niet wat Thera bedoelt (volgens mij). Ze zegt dat ze meer investeringen in het onderwijs wil, en dat ook de leraar basisschool universitair geschoold moet zijn.
  Die splitsing die jij vreemd noemt, zie je trouwens overal. De specialist krijgt een veelvoud van zijn assistent die de nacht- en weekenddiensten doet, om maar wat te noemen. Ook een veelvoud van een huisarts die ’s nachts z’n nest uit moet om naar een bevalling te gaan trouwens. Anyway.
  Het systeem dat jij voorstelt bestaat, en wel op Cuba. Een bevriend arts is cubaan en woont daar ook. Hij krijgt aanmerkelijk minder dan de havenarbeiders die hij behandelt. Pas rond zijn vijftigste komt ‘ie gelijk, om vlak voor zijn pensioen een tikkie meer te verdienen. Zo betaalt hij zijn dure opleiding terug, die hij in feite van de havenarbeider gekregen heeft. Althans zo is de redenering.
  Verder: ik denk dat een academicus wel degelijk boven de stof staat. Elke onderwijzer in Nederland heeft overigens een hbo-opleiding af. Een oud-student vertelde mij laatst dat het maar goed was dat hij flink boven de stof stond. Hij werkte op een vmbo maar moest alle zeilen bijzetten om complexe zaken te vereenvoudigen voor zijn leerlingen.

 10. Thera zegt:

  Joke, in die tijd werd bijvoorbeeld hoogbegaafdheid niet herkend. Logisch ook, want de nieuwe inzichten naar aanleiding van de onderzoeken m.b.t. de andere hersenwerking stammen uit de jaren tachtig. Ook toen kwamen kinderen onvoldoende voorbereid het middelbaar onderwijs binnen, met alle gevolgen vandien (uitval, depressies, laag zelfbeeld etcetera). Wat dacht je van alle attention disorderkinderen, die bestonden toen ook al, die zijn geen van allen op hun werkelijke competenties beoordeeld en benaderd. Basisonderwijs is altijd veel complexer geweest, dan hoe het wordt behandeld door de overheid. Met de vele nieuwe inzichten kunnen we ons niet meer verschuilen achter onwetendheid. Er moet naar gehandeld worden. De Pabo leert lesmethoden en zal een lesuurtje besteden aan de vele varianten van afwijkend leergedrag, maar dat blijkt onvoldoende te zijn. Het is een soort Russische roulette welke leerkracht je treft en of deze weet om te gaan met al die verschillen. Het is ook geen eenvoudige opgave. Het wordt hoog tijd, dat het basisonderwijs niet meer het ondergeschoven kindje is, maar gezien wordt in de omvang en de impact die dit heeft op een mensenleven.
  Bezuinigen is erg dom. Heel erg dom.
  Watman, dat klopt, mede om bovenstaande redenen.

 11. Rene Scheffer zegt:

  Wattman
  Qua Thera heb je gelijk.
  Ik geef een eigen draai aan haar opmerking.
  Wat ik bedoel is inderdaad dat alle docenten qua intrinsiek niveau een hoger niveau hebben gehaald dan dat ze moeten overbrengen, qua leerstof. Het verschil tussen de VMBO en de VWO docent is al wat dichter bij elkaar gekomen, heb ik het idee. Onderwijzeressen universitair niveau? Zou mooi zijn. Maar dan is er niet voldoende aanbod vrees ik. Ik ben niet tegen gelijkschakeling van salarissen, maar wel van meer honoreren naar moeilijkheidsgraad die is gerelateerd aan de gevraagde competetenties en de aard van de klassen.

 12. Wattman zegt:

  Dan kom je op de klassieke vraag hoe moeilijk een gymnasiumklas is… Ik kan je verzekeren dat 5-vwo je het bloed onder de nagels vandaan kan halen. Veel vileiner, geniepiger (als het moet) dan een vmbo, en ik heb langjarige ervaring bij beiden. En wat dacht je van hoogbegaafden? Alle leerproblemen komen op alle niveau’s voor, juist omdat het niks met intelligentie of aanleg te maken heeft.
  Dat maakt dat onder de streep de bovenbouwdocent wel degelijk een hogere opleiding moet hebben om inderdaad boven de stof te kunnen staan. En dan treedt het mechanisme in werking dat overal in de maatschappij geldt: langer studeren = meer verdienen. Toch?

 13. Rene Scheffer zegt:

  Wattman
  Je begint me een beetje te overtuigen. Krijg nu als Havo klant beeld van de eventuele ellende in Gymnasiumklas.
  In veel sectoren zoals ook zelfs bij de overheid is een hogere opleiding wel een beetje basisvoorwaarde om binnen te komen, als je eenmaal binnen bent dan tellen verder alleen de competenties.

 14. Thera zegt:

  Wattman, natuurlijk moet iemand die een langdurige studie heeft doorlopen naar behoren worden betaald. Het basisonderwijs is echter niet ondergeschikt aan het voortgezet onderwijs. De naam zegt het al, hier wordt de basis gelegd, verdomd belangrijk dus. Ik vind dus ook, mede door de complexiteit, dat ook op het basisonderwijs universitair geschoold personeel moet zijn, al is dit uiteraard ook geen garantie. De kans van slagen wordt wel groter. (Sorry, ik berijd hier hartstochtelijk mijn grootste stokpaard)

 15. Joke Mizée zegt:

  @René: Het openbaar onderwijs staat sinds kort op eigen benen, waardoor je rare constructies krijgt als energiekosten die niet gedekt zijn. Dat komt nog bovenop de afwentelende beweging van het Rijk die op veel gebieden doorwerkt. In Leiden e.o. is bv. een school voor autistische kinderen, de Leo Kannerschool, die z’n reeds weggevallen rijksgeld nu niet langer gecompenseerd krijgt. Daar speelt huisvestingsproblematiek doorheen, wat weer een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. De subsidiegieters waar de VVD het over heeft, zijn allang verdampt. (http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/leidenenregio/article6242531.ece/%E2%80%99Geen-extra-geld-Leo-Kanner%E2%80%99-)
  @Thera: Voor hoogbegaafden zijn er toch nog maar pas speciale scholen opgericht? Toendertijd speelden er trouwens weer andere dingen mee: mijn ouders kregen als advies voor mijn vervolgonderwijs slechts de mededeling dat het niet uitmaakte, omdat ik toch binnen een paar jaar zou trouwen en een gezin stichten. Gelukkig waren er toen al wel scholengemeenschappen.

 16. Blutch1 zegt:

  Het is toch merkwaardig dat het onderwijs wat niveau betreft omgekeerd evenredig achteruit gekacheld is met de toename van het aantal managers. Ook maakt niemand mij wijs dat al die fusies uiteindelijk niet duurder zijn. Als ik de klachten van Burro goed gelezen heb dan lijkt me dat kleinschaligheid nog steeds beter is voor leraren en leerlingen.

 17. Rene Scheffer zegt:

  Blutch..
  Kan inderdaad een oorzaak zijn. Je ziet het in meer sectoren. Meest schrijend is het echter echter na privatisering van ziektekostenverzekeringen en arbozorg (niet zozeer managers maar vooral dure nieuwe gebouwen, befrijven, reclame etc)
  Bas.
  16.000 euro klopt van geen kant. Verder geen bijdrage aan serieus blog, dus haal ik deze reactie zo weg.
  Joke M…
  Ga dat Leidsch Dagblad vanavond even lezen.

 18. Robert Kruzdlo zegt:

  Ik heb de petitie verleden week ondertekent…..groet Robert

 19. zelfstandig_journalist zegt:

  Ik heb hier geen ervaring mee, maar wel een vraagje. Ik hoorde dat het rugzakje wordt afgeschaft. Klopt dat? Het rugzakje is een geldbedrag dat de school krijgt om kinderen die eigenlijk naar het speciaal onderwijs moeten toch aan het reguliere onderwijs deel te laten nemen. Indien afgeschaft, dan moet het speciaal onderwijs toch weer in beeld komen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s