Concept van Kersttoespraak Koningin – 25 december 2013


Onderstaand bericht duikelde ik net op. Kan helaas geen bron noemen.

Beste landgenoten

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door veel incidenten en onzekerheid. Wanneer ik het jaar 2013 bekijk zie ik bezorgdheid bij velen en zekere bij de extra 50.000 mensen die werkloos zijn geraakt. Dat is triest. Aan de andere kant zie ik dat mensen in 2013 na juni weer weer meer consumeren en vaker met vakantie gaan. Ook zie ik dat er in verschillende branches ernstige tekorten zijn. Loodgieters, verzorgenden en obers zijn niet meer te krijgen. De begrippen werk, inkomen, vrije tijd, winst en consumptie werken op een zodanige manier op elkaar in dat herdefiniëring van deze begrippen geboden is, in het belang van het welzijn van velen. Ik doe daarbij een appel op wetenschappers, op economen, antropologen en sociaal psychologen. Denk na Verstandiger concepten en over betere begrippendefinities die moeten leiden tot een andere verdeling maar ook waardering van inkomen, winst en schaarste.

journalistDe politiek en journalistiek

Onze ministers, onze volksvertegenwoordigers. Het afgelopen jaar heeft bij mij tot scherpere inzichten geleid. Voordat het kabinet Rutte2 is gevallen hebben zich tot 6 maal toe crises voorgedaan die bijna hebben geleid tot een (nog) eerdere val het kabinet. Al deze crisis vonden haar oorsprong niet in een wezenlijk geschil over het bestuur van ons land. Het vond haar oorsprong in publicitaire kwesties. In vier gevallen heeft niet eens de journalist maar de man van de “krantenkoppen” tot de crises geleid zoals onlangs, enkele dagen voor Kerst. Via een krantenkop is een verband gelegd tussen de stopzetting van de bezuiniging op de kinderopvang en de functie van crècheleidster van de nieuwe vriendin van onze premier. De vertrouwenscrisis die door deze kop (niet eens het artikel) leidde tot de ongewenste val van het kabinet. Onze volksvertegenwoordigers en gezagsdragers houden elkaar al langer in een houtgreep van opportunisme en weekhartigheid. Daardoor kan het zijn dat de toekomst van ons land in belangrijke mate wordt bepaald door die paar journalisten die rokend en na twee glazen whisky midden in de nacht hun stukjes naar de redactie van de krant sturen.

postbus51Milieu en gezondheid

Omdat het leven kwetsbaar is, willen velen garanties voor hun gezondheid. Ik ben zeer begaan met het milieu. Maar de overheid is daarin op onderdelen te ver doorgeschoten. In de jaren ‘80 zijn op Rijksniveau zeer zware normen vastgesteld ten aanzien van de samenstelling van de bodem. Tientallen miljarden euro zijn uitgegeven aan grondsanering. Achteraf vanuit de absurde normstelling dat een kind van 4 jaar in een periode van een maand gemiddeld 6 kilogram zand doorslikt.

Nu zien we hetzelfde met de stof asbest. Een parlementair onderzoek is inmiddels gaande naar het proces dat heeft geleid tot in het voorjaar van 2012 vaststellen van strengere normen voor asbest. De eerste geluiden die er zijn verontrusten. Hoe kan het zijn dat de combinatie van infiltratie van het bedrijfsleven (de saneringsbranche) met weekhartigheid en conflictmijdend gedrag van een topambtenaar hebben geleid tot het onnodig sluiten van tientallen scholen en ontruimen van woningen? De maatschappelijke lasten hebben inmiddels de 15 miljard euro ruim overschreden. We herinneren ons allemaal nog het schrijnende beeld van de man (die zijn woning tijdelijk moest verlaten) op TV die in een tijdelijk flatje in Nieuwegein nota bene al rokend zijn beklag deed over het handelen van de instanties.

Daadwerkelijke zorg voor de inwoners en het verlagen van het sterftecijfer in ons land vraagt om hele andere maatregelen, zoals:
@ het ongedaan maken van de zware bezuinigingen op de Keuringsdienst van Waren,
@ het terugdraaien van marktwerking en het in dat klimaat ontstane wanbeheer, waardoor in Nederland nu 12 van de 46 ziekenhuizen zijn gesloten.
@nog strengere regels rond alcohol, tabak en suiker.

Vooruitblik naar 2014

Is er dan geen hoop?
Vertrouwen in Instanties en Regering zijn tot een nulpunt gedaald. Burgers zien echter nog niet in dat deze een afgeleide zijn van hun wensen en verlangens en aan de behoefte aan zorg, regulering en verdeling van schaarse goederen en diensten. Zodra zij een wens hebben die ten koste gaat van de ander cq. de algemene middelen (dat wat we samen door belastingen hebben opgebracht) doen diezelfde burgers met evenveel gemak een beroep op diezelfde vermaledijde instantie.

domheidWe kunnen dit domheid noemen, kortzichtigheid, slechtheid of gewoon het moedwillig buitenspel zetten van het ons door God gegeven verstand.

2014 zie ik als het jaar waarin burgers, functionarissen en gezagsdragers weer hun verstand moeten gaan gebruiken. Spreek elkaar daarop aan en gebruik vooral ook zelf uw verstand.

Beste landgenoten. Ik wens u allen een gelukkig en ook geestelijk gezond 2014.”

Tja, zo zou het best eens kunnen gaan.

Advertenties

Over renescheffer

Twitteraar, blogger, Italie, Spanje, Vitesse, FC Wageningen, columnist, Vkblog. Zeister Magazine, Male model, PvdA, voetbal, reizen, ambtenaar, eten, politiek, Zeist.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

9 reacties op Concept van Kersttoespraak Koningin – 25 december 2013

 1. Houdgreep wordt met een “D” geschreven….Rutte een vriendin? Ik dacht dat alleen in DE het gebruikelijk was sex te hebben met dieren…..

 2. Maarrre..wat er aan de hand is heeft niks met alcohol en tabak te maken; de mensen die dat gebruiken betalen een vermogen aan belasting.

  Wat er aan de hand is is heel grofweg het volgende:
  –de sociale staat is nodeloos afgebroken
  –de middenklasse is te groot
  –de hogere middenklasse en hogere inkomens worden beschermd en krijgen enorm veel extra uit de algemene middelen.
  De verdeling is fout.
  Het betere wonen, kindertoeslag, AOW, betere zorg, studeren, HBO opleidinging, politieke functies, kunst, cultuur: voorbehouden aan middenklasse en hoger.
  Maar moet opgebracht worden door de primaire sector

  Zorg: is een belediging voor het woord.
  Restauratie van de ziekenfondsen en daarin betaling dokters en specialisten en apotheken op duits niveau is de oplossing.
  In DE is de premie de helft, en de prestatie drievoudig van de ziekenfondsen.
  Duitsers uitnodigen om het hier op poten te zetten.

  Onderwijs valt ondertussen onder de beschrijving achtelijk.
  Niet alleen moeten we een kennismaatschappij worden, maar ook vanuit standaard normaal denken en beoordelen schiet het onderwijs schandalig tekort, en is het nivo alleen leuk voor een derde wereld land.
  Terug naar af.

  Onderwijs moet kennis overbrengen; de rest is onzin.
  Daarbij mag worden uitgegaan van een beginsituatie (dus een (taal)toets) en een eindsituatie.
  Dan is er nog methode en methodiek.
  Het groepensysteem is ooit uitgevonden door een nieuwe middenklasse, die vond dat hun koters meer aandacht verdienden.
  Klasse onderwijs is goedkoper en functioneert beter; het zorgt ook voor betere maatschappelijke aan- en inpassing; doel van de school.
  42 Per klas is heel goed werkbaar.
  Lonen onderwijzers niet standaard ieder jaar verhogen; gebeurt in industrie ook niet.
  Meer lesuren per week, aanzienlijk minder vakanties; dat kan middelbaar onderwijs met een jaar bekorten.
  Voor een basisschool met 250 leerlingen: 6 klasse onderwijzers, een hoofd, een administratieve kracht, een concierge.Sport hoort in de privee sgfeer, niet op school.

  Zelfde boekenlijst voor zelfde onderwijs.
  Bijzonder onderwijs per direct afschaffen; alle onderwijs op humanistische basis

  HBO en WO onderwijs: om te beginnen stempelklokken voor personeel, incl hoogleraren; met vingerprint herkenning.
  Minimaal 30 uur college geven per man per week.
  Verbod op eigen geschreven boekjes op de lijst te zetten als verplicht.
  Landelijk voor zelfde richting zelfde boekenlijst.
  Ook hier max 4 week vakantie per jaar; studie duur terug naar 3 jaar maximum.

  Basisbeurs afschaffen.
  Toekenning beurs op oude systeem; afhankelijk van inkomen ouders; met een verandering: afhankelijk van BRUTO inkomen ouders.
  Laagste inkomens: geen terugbetaling; nivo beurs 70% van min loon voor die leeftijd.

  Universiteiten verplichten de populatie een afspiegeling te maken van de maatschappij.
  Nu komt 6% uit de lagere in komens klasse.
  Per jaar kan daar 5% bij.
  Als dwangmiddel: de toelating zo maken, dat het extra percentage gehaald wordt;
  Het percentage wat niet gehaald wordt (er wordt b.v. 3% gehaald) dus 2% direct de inkomens van alle lesgevend personeel met 2% korten voor een vol jaar.

  De bijstandnormen en min loon omhoog met min 150 euro.
  Alleen een gestoorde dwaas gelooft, dat “bezuinigen” op deze groepen maar dan ook iets opbrengt; het tegendeel is waar!
  Deze groepen zitten op een 100% besteding, dus het grootste deel–of zelfs meer dan de verhoging-vloeit terug naar de overheid.

  De faillissementwet en schuldsanering herzien.
  Iemand die schulden heeft of failliet raakt, dient na een jaar alle schulden kwijt te zijn en weer deel te nemen aan maatschappelijk verkeer.
  De bedrijven hebben een verzekering; de grote instanties boeken het af, en voor de staat is het voordelig,dat mensen weer functioneren.

  Vreemdelingen.
  Er bestaan geen vluchtelingen in NL.Een vluchteling uit Soalie is niet iemand die eerst kijkt waar de uitkering het hoogst is en dan een ticket KLM koopt om daar heen te gaan.
  Vluchtelingen komen uitsluitend uit buurlanden.
  In principe: grens dicht.
  Uitzonderingen: inurgeringscursus met toets; niet voldoen, eruit; verblijfsvergunning tijdelijk; als eis binnen 3 maand werk gevonden; zo niet: terug; bij crimineel gedrag: terug.
  Totaal begrensd met een quotum en met het mogelijke nutvoor ontvangend land.
  Geen vestigingen uit oostbloklanden.

  Politiek.
  De parlementaire demokratie is verworden sinds bakelende en ruttekut tot een lachertje, een belediging voor de burger.
  Er dient bestuurd te worden door een zakenkabinet; de tweede kamer alleen een voorlichtende functie en 75 man kleiner, alle beslissingen van enig belang via een electronisch referendum.

  europa
  Uit de euro per direct; voordat we weer postzegels gaan plakken voor een brief van 60.000 euro.
  De gulden terug, met gouddekking.
  Ons goud moet in NL zijn, niet in USA, Canada, Duitsland of England.
  Europa is leuk voor samenwerking; maar de euro is een heel dure mislukking.
  Niet de kosten van gulden terug moeten bekeken worden, maar de kosten van euro blijven.
  DIE zij idioot extreem.

  Nato
  Eruit.Nato werd ons verteld–was de tegenhanger van Warschaupact; maar dat kwam een jaar NA de nato.
  Realiteit: we subsidieren USA oorlogsvoering en labiele regeringen als turkije via de Nato.

 3. Leger, marine en luchtmacht: opdoeken; we verwachten geen oorlog met Luxemburg, Andorra of Liechtenstein.
  Ook hun prestaties zijn ondermaats.
  Zie het geklungel in Somalie; met een enkele jager kan de piraterij afgelopen zijn binnen een week.
  Dan de achtelijke opleiding van politie in Afghanistan.
  Voor een half millioen kopen we een enkele afghaan, die dan enthousiast zijn trainers gaat afschieten…..
  Daarnaast: klasse Leopard tanks eruit en rotzooi uit Zweden terugkopen, terwijl we de leopards volledig kunnen reviseren in de tankwerkplaats Amersfoort.
  JSF project: onmiddelijk eruit.
  Over grootschalig geld weggooien gesproken…

  Politie
  Die wet Mulder afschaffen.Iemand met een paar parkeerbekeuringen zit langer dan een geweldpleger.
  In de huidige organisatie lost de politie 15% op; in de oude organisatie 50%.
  Oude organistie maar doen?

  Er is geen geld tekort, er hoeft niet bezunigd te worden.
  WEL genormaliseerd.

  En dus: kindertoeslag en AOW inkomens en bezitsafhankelijk maken
  HRA volledig afschaffen per direct.
  Alle aftrekposten: niet meer dan 10% van bruto inkomen.
  b.v. belasting omlaag naar niet meer dan 16%

 4. renescheffer zegt:

  heer van de Kletersteeg,
  Ik was u een beetje vergeten. Maar had natuurlijk kunnen weten dat u zou reageren, in dit geval.
  Uiteraard heb ik uw epistels goed gelezen. Maar ze zijn tamelijk extreem en passen alleen om die reden al niet in de Kersttoespraak van de Koningin. De Koningin mag wel de vinger op de zere plek leggen maar dan in gematigde bewoordingen en op punten die voor veel landgenoten wel herkenbaar zijn en gedeeld kunnen worden..

 5. Vergeten: de kwien en andere fossielen: stuur ze maar naar centraal afrika; de paleisje; mooie musea; dat nieuwe museum in Amsterdam: slopen; te lelijk om te laten staan; ook die rotzooi voor het station in Groningen maar opruimen….

 6. Weinig eztreem aan mijn opvattingen; is meer rationaliseren en herorganiseren.

 7. zelfstandigjournalistantwerpen zegt:

  Ze zal er wellicht niet eens ver naast zitten.

 8. Ik hoop dat er tegen die tijd geen koningin meer in functie is…..wie weet zijn dan haar paleisjes of musea of in gevbruik genomen door daklozen waar ze toch zo solidair mee is?
  Wat is extreem–het nodeloos verpesten van de sociale staat of het vermelden ervan?
  Met het verpesten van de sociale staat is het beschavingsniveau gedaald tot dat van centraal afrika.
  Daarnaast toont het, dat de parlementaire demokratie een lachertje is, en de politici uitnodigt tot willekeur en corruptie.
  En die geven daar volgaarne gehoor aan…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s